Bộ Công thương phê duyệt khung giá điện của EVN

Kinh tế | 09:38:32 26/07/2017

Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tổng công ty điện lực năm 2017 với mức giá bán thấp nhất 1.117 đồng/kWh và cao nhất là 1.551 đồng/kWh. Theo đó, giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tổng công ty điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. Cụ thể, mức giá bán buôn điện thấp nhất cho Tổng công ty Điện lực Miền Bắc là 1.117 đồng/kWh và cao nhất 1.173 đồng/kWh. Mức giá bán thấp nhất cho Tổng công ty Điện lực Miền Nam là 1.316 đồng/kWh và cao nhất 1.348 đồng/kWh. Mức giá bán buôn cao nhất cho Tổng công ty Điện lực Miền Trung đạt 1.209 đồng/kWh và thấp nhất ở mức 1.139 đồng/kWh. Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Tổng công ty Điện lực TPHCM có mức giá bán buôn thấp nhất là 1.358 đồng và 1.506 đồng/kWh. Mức giá bán cao nhất cho hai đơn vị này lần lượt là 1.414 đồng/kWh và 1.551 đồng/kWh. Bộ Công Thương cho biết, trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các Tổng công ty Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định. Theo Tienphong.vn

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập