Vĩnh Phúc: Thảo luận kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

DNHN - Sáng 24/7/2021, sau khi làm việc tại hội trường, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Khẳng định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được thực hiện quyết liệt với nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực, các đại biểu cho rằng việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là cần thiết, với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân toàn giai đoạn trên 90%; có hơn 80% dự án trong tổng số dự án được bố trí vốn được hoàn thành trong giai đoạn. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động như hiện nay, việc tập trung giải ngân vốn đầu tư công rất quan trọng - đây cũng là nội dung được các đại biểu đi sâu phân tích, đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn. 

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án là điểm nghẽn quan trọng nhất  dẫn tới giải ngân vốn đầu tư công chậm, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đại biểu Mạnh đề xuất trong khi chờ sửa đổi Luật Đất đai, trong năm 2021, cần có động thái sớm tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng liên quan đến đất đai và khai thông các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; cần khảo sát và rà soát  các nội dung liên quan đến vấn đề đất đai để tháo gỡ những vướng mắc, chồng chéo trong công tác trong giải phóng mặt bằng. 

Buổi chiều cùng ngày, thảo luận tại tổ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, các đại biểu ghi nhận, dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm cao, sát sao trong chỉ đạo, điều hành, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 đạt nhiều kết quả tích cực. Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ được triển khai chủ động, kịp thời. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các mục tiêu, giải pháp đã đề ra, đặc biệt là chỉ đạo đối với các dự án đô thị, dự án nhà ở chậm triển khai, tránh gây lãng phí nguồn lực.

 PV

Tin liên quan