VINASME triển khai khảo sát cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

00:00 12/10/2020

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đã xây dựng bộ câu hỏi khảo sát, nhằm tổng hợp ý kiến từ cộng đồng để xây dựng báo cáo trình Chính phủ, giúp hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, với chức năng đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi cả nước, đã được Chính phủ giao nhiệm vụ “đánh giá độc lập mức độ hài lòng của doanh nghiệp trên các lĩnh vực thuế, BHXH, hải quan, tiết kiệm điện năng…, tổng hợp những bất cập, vướng mắc mà doanh nghiệp kiến nghị” để tìm hiểu đánh giá tác động của chính sách pháp luật và nhu cầu cần hỗ trợ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó tìm ra các giải pháp tư vấn, hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp hội viên, kiến nghị tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giúp hoàn thiện chính sách pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Với mục đích tổng hợp các ý kiến từ phía cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để có ý kiến, góp ý trình lên chính phủ nhằm hoàn thiện những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển bền vững. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã xây dựng bộ câu hỏi nhằm mục đích khảo sát và nắm bắt tình hình thực trạng của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Thông qua cuộc khảo sát này sẽ là cơ sở để Hiệp hội thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên tốt hơn trong thời gian sắp tới.

Để tham gia khảo sát, Quý Doanh nghiệp có 02 cách truy cập vào Phiếu khảo sát:

Thứ nhất, truy cập vào Mạng xã hội www.vinasme.org.vn, đăng nhập (đăng ký nếu chưa có tài khoản) để tiếp cận Phiếu khảo sát.

Thứ hai, truy cập vào Cổng thông tin của Trung ương Hội www.vinasme.vn hoặc theo hướng dẫn sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfglR5svUGOoOBPCWSxk7Y9elL_KGvijNyo7ca4v2meh_xWfw/viewform

Những đóng góp ý kiến và cung cấp thông tin của Quý Doanh nghiệp rất ý nghĩa và quan trọng, sẽ là cơ sở để Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổng hợp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, nhằm xây dựng báo cáo trình Chính phủ trong quý IV/2019.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Tags: