Việt Nam hướng tới các mục tiêu chính để phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ

DNHN - Việt Nam hướng tới các mục tiêu chính để phát triển công nghiệp hỗ trợ Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò rất quan trọng trong nỗ lực trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2045 của Việt Nam, một mục tiêu mà Nghị quyết 23-NQ / TW của Bộ Chính trị đề ra về chính sách phát triển công nghiệp quốc gia.

Nghị quyết 23-NQ / TW ngày 23 tháng 3 năm 2018 đặt mục tiêu hoàn thành công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Việt Nam vào năm 2045 để xếp vào ba vị trí hàng đầu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Mục tiêu bao gồm một số ngành đạt được khả năng cạnh tranh ở cấp độ quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, công nghiệp chiếm trên 40% GDP, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 30%, trong đó công nghiệp chế tạo chiếm trên 20%. Tỷ trọng giá trị gia tăng trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao chiếm ít nhất 45%; Mục tiêu tốc độ tăng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân 8,5% / năm, công nghiệp chế tạo đạt bình quân trên 10% / năm.

Các mục tiêu khác bao gồm tăng năng suất lao động công nghiệp bình quân 7,5% / năm; chỉ số Hiệu suất Công nghiệp Cạnh tranh (CIP) để xếp hạng trong số ba quốc gia hàng đầu của ASEAN; tỷ lệ lao động trong khu vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 70%. Nghị quyết cũng kêu gọi Việt Nam thành lập một số cụm công nghiệp chuyên biệt cho các ngành đặc thù và các doanh nghiệp công nghiệp đa quốc gia, quy mô lớn trong nước, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Nhà nước cần đổi mới chính sách để thu hút vốn đầu tư nước ngoài
Nhà nước cần đổi mới chính sách để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. (Ảnh: PV)

Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết 23 cũng đưa ra các chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc các thành phần kinh tế; ưu tiên hỗ trợ khâu yếu hoặc khâu quan trọng trong chuỗi giá trị sản phẩm; và phát triển các nhà cung cấp trong các ngành công nghiệp ưu tiên, coi đó là chính sách cốt lõi của phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Đặc biệt, nhà nước cần đổi mới chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, mới, sạch, tiết kiệm, cũng như nguyên liệu sản xuất trong nước. và các thành phần. Nghị quyết cũng kêu gọi thu hút FDI dưới hình thức liên doanh với các doanh nghiệp trong nước và với các công ty đa quốc gia có thương hiệu quốc tế, có năng lực cạnh tranh cao.

Nghị quyết 23 cũng tạo cơ chế chuyên biệt để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các ngành có giá trị gia tăng cao, công nghệ cao và có chính sách tín dụng theo mạng lưới sản xuất dựa trên hiệu quả của dự án đầu tư.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đầy tham vọng này, Chính phủ gần đây đã ban hành nhiều quyết định chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Có thể kể đến như Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ ban hành tháng 8/2020; Nghị định 57/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành tháng 6 năm 2021 về việc bổ sung ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Các chính sách ưu đãi trên đã mở ra cơ hội thuận lợi, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT.

Mai Anh

Bài liên quan