Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan cần tập trung thu ngân sách ở mức cao nhất

16:50 09/11/2023

Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị toàn ngành, đặc biệt là Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan cần tập trung nỗ lực, phấn đấu từ nay đến cuối năm thu ngân sách ở mức cao nhất, hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được Quốc hội giao.

Tại Hội nghị giao ban tháng 10 do Bộ Tài chính tổ chức, Tổng cục Thuế cho biết, Tổng cục Thuế đạt được tổng thu ngân sách ước đạt 151 nghìn tỷ đồng, tương đương 81,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng thu ngân sách lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt 93% so với cùng kỳ, với mục tiêu thu năm 2023 là 1.412.918 tỷ đồng, tăng 39.577 tỷ đồng so với dự toán ban đầu.

Ông Mai Xuân Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đã nhấn mạnh sự khó khăn của nhiệm vụ và đã thành lập một tổ đội đồng hành để theo dõi quá trình thu thuế và thu hồi nợ đọng. Cùng với đó, đang tiến hành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết liên quan đến việc chống xói mòn cơ sở thuế. Đồng thời, Tổng cục đang chuẩn bị sửa đổi Nghị định 132/2020/NĐ-CP để cải thiện quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Ông Mai Xuân Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Ông Mai Xuân Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trong khi đó, Tổng cục Hải quan cũng đã đạt được những kết quả đáng chú ý. Trong tháng 10/2023, họ đã thành công trong việc bắt giữ trên 1 tấn ma túy và xử lý hơn 1.000 vụ vi phạm. Tổng cục Hải quan cũng đã đặt ra mục tiêu thu ngân sách đạt 300.000 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm và cần thu thêm 70.000 tỷ đồng trong 2 tháng tiếp theo. Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, cam kết cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp cùng với việc tăng cường công tác chống thất thu.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đề nghị các đơn vị tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Cụ thể về công tác thu ngân sách, Thứ trưởng đề nghị toàn ngành, đặc biệt là Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan cần tập trung nỗ lực, phấn đấu từ nay đến cuối năm thu ngân sách ở mức cao nhất, hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được Quốc hội giao.

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Võ Thành Hưng
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng.

Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Thuế cần tiếp tục chú trọng công tác hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp.

Về công tác xây dựng thể chế chính sách, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần lưu ý, bám sát chương trình xây dựng pháp luật của Bộ, tránh việc xin lùi tiến độ, trừ các trường hợp khách quan. Các đơn vị cần bám sát tiến độ các hồ sơ để kịp thời đôn đốc, xử lý vướng mắc.

Thứ trưởng cũng lưu ý các đơn vị cần rà soát lại chương trình công tác năm 2023, dự kiến chương trình công tác năm 2024, qua đó nhằm chuẩn bị báo cáo với Bộ Tư pháp về chương trình xây dựng thể chế chính sách năm 2024, Văn phòng Chính phủ về xây dựng Nghị quyết 01.

PV (t/h)