Thụy Sỹ cam kết hợp tác lâu dài trong phát triển thương mại với Việt Nam

DNHN - Sáng 22/10, Bộ Công Thương Việt Nam và Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ đã ký cam kết và tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại giữa Bộ Công Thương và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) Dự án “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ”.

Tại lễ ký kết, ngài Ivo Sieber - Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam nhận xét: “Với dự án này, Thụy Sỹ cam kết tiếp tục hợp tác lâu dài trong phát triển thương mại với Việt Nam. Dự án sẽ giúp tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và hỗ trợ phát triển thương mại hiệu quả hơn, bền vững và bao trùm hơn tại Việt Nam”.

Việt Nam sẽ nhận vốn ODA không hoàn lại từ Thụy Sỹ trị giá 5,627 triệu CHF (tương đương 148 tỉ đồng) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại và năng lực cạnh tranh quốc tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Thụy Sỹ hỗ trợ Việt nam nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại và năng lực cạnh tranh quốc tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Thụy Sỹ hỗ trợ Việt nam nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại và năng lực cạnh tranh quốc tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ.(Ảnh: PV) 

Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2021-2024 với tổng nguồn vốn thực hiện là 5,627 triệu CHF (tương đương 148 tỷ đồng), trong đó, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại được Chính phủ Thụy Sỹ hỗ trợ là 5 triệu CHF (khoảng 131,5 tỷ đồng), nguồn đối ứng của Chính phủ và các đối tác hưởng lợi là 627 nghìn CHF (khoảng 16,5 tỷ đồng).

Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết những thách thức nêu trên thông qua hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Công Thương. Dự án kỳ vọng sẽ định hình Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu 10 năm tới của Việt Nam, đặc biệt là xây dựng và hoàn thiện khung khổ về thể chế, chính sách để tạo thuận lợi và thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu. Đồng thời, thiết lập được kết nối một cách hiệu quả giữa Chính phủ với doanh nghiệp trong việc xây dựng và thực thi chính sách qua các Diễn đàn đối thoại công tư về phát triển xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi thương mại và xúc tiến thương mại. Mặt khác nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu cho các tổ chức hỗ trợ kinh doanh năng động để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu và tham gia một cách hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. Dự án cũng sẽ đặc biệt xem xét các ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thúc đẩy số hóa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ” do Bộ Công Thương là Cơ quan chủ quản với hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC). Đây là một trong những Dự án quan trọng nhất về hợp tác phát triển kinh tế của Thụy Sỹ với Việt Nam thuộc Chương trình Hợp tác giai đoạn 2021-2024, do Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO) thực hiện, nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt tăng trưởng bền vững, thúc đẩy các điều kiện khung về kinh tế theo định hướng thị trường, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường của khu vực tư nhân.

Mai Anh

Tin liên quan