Thủ tướng: Kinh tế tập thể của nước ta đến nay chưa phát triển như mục tiêu

14:40 02/02/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh sự quan trọng của các tổ chức kinh tế tập thể, không chỉ về mặt kinh tế mà còn về lợi ích chính trị, văn hóa, và xã hội trên địa bàn.

Ngày 2/2, tại Diễn đàn Kinh tế Hợp tác, Hợp tác xã (HTX) năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì và đưa ra phát biểu quan trọng về tình hình phát triển kinh tế tập thể và HTX tại Việt Nam. Với chủ đề "Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-/NQ/TW ngày 16/6/2022 - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới," diễn đàn đã đặt ra nhiều vấn đề quan trọng đồng bộ hóa chính sách và định hình chiến lược phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xu thế không tránh khỏi của phát triển kinh tế tập thể trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thích ứng với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh sự quan trọng của các tổ chức kinh tế tập thể, không chỉ về mặt kinh tế mà còn về lợi ích chính trị, văn hóa, và xã hội trên địa bàn.

Diễn đàn Kinh tế Hợp tác, Hợp tác xã (HTX) năm 2024
Diễn đàn Kinh tế Hợp tác, Hợp tác xã (HTX) năm 2024.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức và vướng mắc. Ông thừa nhận rằng, mặc dù đã có nhiều chủ trương và chính sách để phát triển kinh tế tập thể và HTX, nhưng khu vực này vẫn chưa đạt được mục tiêu và yêu cầu đặt ra. Tốc độ tăng trưởng và đóng góp vào GDP của khu vực này vẫn còn thấp.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng mong muốn sự đổi mới và đột phá. Ông khuyến khích các đại biểu thảo luận và đưa ra giải pháp để giải quyết những khó khăn, đặc biệt là trong việc thu hút nguồn lực xã hội. Ông cũng nhấn mạnh vào việc cần tăng cường liên kết giữa các thành viên tham gia kinh tế tập thể và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, cũng như giữa công và tư.

Báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra những con số khả quan về sự gia tăng về số lượng HTX và doanh thu của họ, nhưng cũng làm nổi bật những thách thức còn đối mặt. Diễn đàn đã đặt ra những cơ hội và thách thức rõ ràng, tạo động lực để chính phủ và các tổ chức liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ một cách hiệu quả để thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế tập thể và HTX tại Việt Nam.

P.V (t/h)