Thủ tướng chỉ đạo nâng cao vai trò tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước

21:44 22/02/2024

Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục đóng vai trò mở đường và dẫn dắt trong nền kinh tế, đồng thời đảm bảo họ là lực lượng tiên phong trong việc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các tập đoàn nhà nước như EVN, PVN, TKV và các đơn vị trực thuộc triển khai kịp thời và hiệu quả quy hoạch phát triển điện lực quốc gia trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Chỉ đạo này được đưa ra trong Chỉ thị số 7 về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước, ban hành vào ngày 22/2.

Công điện đã nêu rõ một số hạn chế trong hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, bao gồm việc không phát huy hết hiệu quả nguồn lực, vốn, tài sản Nhà nước giao, và giải ngân vốn đầu tư cả năm 2023 chưa đạt kế hoạch. Ngoài ra, một số doanh nghiệp Nhà nước cũng gặp khó khăn về năng lực cạnh tranh, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng chỉ đạo nâng cao vai trò tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước
Thủ tướng chỉ đạo nâng cao vai trò tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục đóng vai trò mở đường và dẫn dắt trong nền kinh tế, đồng thời đảm bảo họ là lực lượng tiên phong trong việc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phục hồi nền kinh tế.

EVN, PVN và TKV được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường dây 500 KV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, với mục tiêu đưa vào khai thác trong tháng 6/2024. Đồng thời, họ cũng được yêu cầu đề xuất giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc trong phát triển các dự án nhiệt điện khí.

Các doanh nghiệp viễn thông như Viettel, VNPT, Mobifone, GTEL cũng được Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy các dự án đầu tư phát triển và phổ cập hạ tầng viễn thông số, cũng như nghiên cứu công nghệ mới như chip bán dẫn.

Về phía các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện đầu tư và thi công cơ sở hạ tầng giao thông, Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn trong triển khai thi công.

Với các Bộ, ngành, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan đại diện chủ sở hữu, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

P.V (t/h)