Thành phố Lào Cai phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị đạt tiêu chí đô thị loại I, giai đoạn 2020 - 2025

10:08 02/10/2023

Thành ủy Lào Cai đã xây dựng và triển khai Đề án “Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị đạt tiêu chí đô thị loại I, giai đoạn 2020 - 2025” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII.

Giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố Lào Cai đã lãnh đạo xây dựng, nâng cao các tiêu chí đô thị loại II, dần tiệm cận các tiêu chí đô thị loại I; nhiều năm liền được Hiệp hội các đô thị Việt Nam suy tôn là đô thị “xanh - sạch - đẹp”. Đô thị thành phố Lào Cai đã có bước phát triển vượt bậc, hạ tầng kỹ thuật từng bước được xây dựng đồng bộ, tốc độ đô thị hóa nhanh, chất lượng cuộc sống của người dân đô thị ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, kết thúc giai đoạn 2015 - 2020, công tác quy hoạch, phát triển đô thị mới tập trung ở khu vực lõi, trung tâm thành phố, chưa kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông và liên kết khu vực.

Đô thị Thành phố Lào Cai
Đô thị Thành phố Lào Cai. (Ảnh: Internet)

Chính vì vậy, ngay đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy Lào Cai đã chỉ đạo triển khai công tác quy hoạch, phát triển đô thị, rà soát các đồ án quy hoạch trên địa bàn để đề xuất điều chỉnh, lập mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị theo địa giới hành chính mới. Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố triển khai thực hiện hoàn thành phê duyệt 18 đồ án quy hoạch quan trọng để định hướng phát triển kinh tế - xã hội, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng các dự án, các danh mục kêu gọi đầu tư. Đặc biệt, rà soát, nghiên cứu, triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố (phê duyệt năm 2018), dọc 2 bên sông Hồng; quy hoạch phân khu các xã Cam Đường, Hợp Thành, Cốc San; quy hoạch chi tiết mở rộng khu vực đền Thượng - đồi nhà máy nước, điều chỉnh quy hoạch mở rộng khu trung tâm xã Cam Đường và các đồ án quy hoạch chi tiết theo đồ án quy hoạch phân khu Duyên Hải, Đồng Tuyển, Thống Nhất đã được phê duyệt. Sau nửa nhiệm kỳ, tỷ lệ quy hoạch phân khu đạt 24%, tỷ lệ quy hoạch chi tiết đô thị đạt 76,5%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết khu vực nội thị đạt 76,5% (bằng 90% mục tiêu đề án).

Đảm bảo cung cấp nước sạch cho thành phố
Đảm bảo cung cấp nước sạch cho thành phố. (Ảnh: Internet)

Cùng với triển khai công tác quy hoạch, thành phố Lào Cai đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, thành phố đã triển khai rà soát danh mục đầu tư, các dự án hạ tầng trong đô thị, nâng cấp, mở rộng mặt đường từ 6 m lên 7,5 m. Đối với các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại, thành phố phối hợp với các sở, ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ và quy hoạch được duyệt, đáp ứng tiêu chí đường giao thông đô thị có bề rộng từ 7,5 m trở lên. Hoàn thành mở rộng mặt đường 13 dự án; các dự án giao mới 11 dự án. Đến nay, tỷ lệ mật độ đường giao thông tính đến mặt đường xe chạy có bề rộng từ 7,5 m trở lên đạt khoảng 7,5 km/km2 (bằng 75% mục tiêu đề án).

Cầu Móng sến mới được đưa vào sử dụng
Cầu Móng sến mới được đưa vào sử dụng. (Ảnh: Internet)

Thành phố đã ban hành Phương án số 06 ngày 30/3/2021 về việc thí điểm tổ chức phân luồng giao thông, bố trí điểm, bãi đậu, đỗ xe tĩnh trên địa bàn các phường Lào Cai, Cốc Lếu, Kim Tân, đảm bảo cho việc đỗ xe tĩnh khoảng 55% nhu cầu (đạt 78,6% mục tiêu đề án).

Thành phố thống nhất với Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Lào Cai xây dựng kế hoạch, lộ trình nâng công suất và đầu tư xây dựng một số nhà máy nước, gồm Cốc San, Ngòi Đường, Ngòi Bo... đạt công suất khoảng 60.000 m3/ngày, đêm, phục vụ sinh hoạt và các hoạt động dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp. Đến nay, công suất các nhà máy nước trên địa bàn thành phố đạt 39.000 m3/ngày, đêm (đạt khoảng 65% mục tiêu đề án).

Rà soát tất cả các tuyến phố, tuyến đường, ngõ phố, đường đến trung tâm các xã, đường liên xã, liên thôn để lắp đặt, thay thế, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng sử dụng điện lưới và các công nghệ chiếu sáng (năng lượng mặt trời) cho phù hợp với hạ tầng hiện có và phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến phố chính đạt 100% mục tiêu đề án, các khu vực ngõ hẻm đạt 92% mục tiêu đề án.

Công viên Nhạc Sơn - điểm nhấn của đô thị xanh thành phố Lào Cai.
Công viên Nhạc Sơn - điểm nhấn của đô thị xanh thành phố Lào Cai.. (Ảnh: Internet)

Thành phố đã cải tạo, thay thế, trồng mới, duy trì và chăm sóc cây xanh theo đúng phương án đã được phê duyệt gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 26/10/2020 của Thành ủy về xây dựng thành phố “Sáng - xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2020 - 2025. Đến nay, tỷ lệ đất cây xanh toàn đô thị đạt 9,6 m2/người (đạt 96% mục tiêu đề án). Triển khai thu hồi, gọn hóa các dây cáp thông tin không còn sử dụng trên các cột điện, các tuyến phố trên địa bàn thành phố. Đã gọn hóa 51 tuyến (đạt 26,3% mục tiêu đề án); 12 tuyến ngầm hóa (đạt 240% mục tiêu đề án). Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý, phân loại tại các phường đạt 97% (đạt 100% mục tiêu đề án); tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt tại các khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, xử lý đạt 60% (đạt 70,6% mục tiêu đề án); tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật khoảng 15,1% (đạt 37,8% mục tiêu đề án).

Duy trì nâng cao các tiêu chí 363 tuyến phố văn minh, 5 tuyến phố kiểu mẫu đã được công nhận năm 2020. Thành phố đã cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, hệ thống thoát nước các tuyến đường, với 377 tuyến phố đạt tuyến phố văn minh (đạt 83,8% mục tiêu đề án); công nhận 7 tuyến phố kiểu mẫu (đạt 70% mục tiêu đề án). Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hạ tầng kỹ thuật hướng tới số hóa vận hành đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025 đang được thực hiện theo kế hoạch chuyển đổi số của thành phố.

Hệ thống chiếu sáng đồng bộ
Hệ thống chiếu sáng đồng bộ. (Ảnh: Internet)

Việc xây dựng thành phố Lào Cai đạt tiêu chí đô thị loại I đang đi đúng lộ trình, tuy nhiên còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị, đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, có tính toán các nguồn lực thực hiện theo từng giai đoạn. Phấn đấu đến năm 2024, hoàn thành hệ thống quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở triển khai thực hiện. Kêu gọi đầu tư đối với các dự án có tiềm năng, như các dự án đô thị, các dự án du lịch và một số dự án về cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn, nâng cao tốc độ đô thị hóa. Tập trung nguồn lực từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, thành phố, nguồn vốn ODA, kết hợp với vốn từ doanh nghiệp, xã hội hóa, lựa chọn những dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu, quan tâm đầu tư cho các vùng ven đô thị, khu vực phía Tây thành phố, các xã Cam Đường, Vạn Hòa, chỉnh trang các đô thị cũ, phân kỳ đầu tư theo thứ tự ưu tiên, bổ sung danh mục các dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025…

P.V (T/h)