Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị quy hoạch Điện khí LNG Hiệp Phước giai đoạn 2

09:27 08/08/2022

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo số 132/BC-UBND kiến nghị Chính phủ tháo gỡ vướng mắc của các dự án trên địa bàn Thành phố, trong đó có các dự án điện và điện mặt trời mái nhà.

Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ bổ sung giai đoạn 2, Nhà máy Điện khí LNG Hiệp Phước vào quy hoạch điện VIII để Thành phố chủ động nguồn điện tại chỗ. Dự án này có công suất 1.500 MW, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030.

Thành phố cũng kiến nghị đưa các công trình lưới điện 500 kV-220 kV vào quy hoạch điện VIII để giải tỏa toàn bộ công suất 2.700 MW của Nhà máy Điện khí LNG Hiệp Phước.

Nhà máy điện Hiệp Phước
Nhà máy điện Hiệp Phước.

Đối với điện mặt trời mái nhà, với tiềm năng khoảng 6.000 MWp, chính quyền Thành phố kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương phối hợp với các bộ, ngành có liên quan sớm nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích khai thác điện mặt trời mái nhà từ các tòa nhà công sở, sau đó sẽ áp dụng sang khu vực tư nhân để sử dụng hiệu của nguồn năng lượng xanh bền vững.

Khi có cơ chế được Chính phủ ban hành, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở hành chính sự nghiệp, các khu công nghệp, khu chế xuất, và vận động người dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với mục đích tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm phát huy tiềm năng về điện mặt trời trên địa bàn Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực không có nguồn điện tại chỗ đủ lớn. Đa số phải nhận nguồn điện chủ yếu từ các khu vực lân cận nên rất cần được quy hoạch nguồn điện chủ động tại chỗ nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xem xét quy hoạch bổ sung phát triển nguồn điện tại chỗ cho địa bàn Thành phố.

PV (t/h)