Thanh hóa: Phê duyệt giá đất do điều chỉnh quy hoạch dự án Flamingo Linh Trường

16:38 25/09/2023

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh quy hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường

Dự án thuộc địa phận địa giới hành chính xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa. Phía Bắc giáp khu dân cư (MBQH 142); phía Nam giáp khu dân cư; phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp núi Bò và khu dân cư.

Theo đó, Quyết định số 3362/QĐ- UBND ngày 20/9/2023 nêu rõ: Nghĩa vụ tài chính bổ sung do thay đổi quy hoạch theo Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh tháibiển và nghỉ dưỡng Linh Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa.

Cụ thể, tổng diện tích khu đất thực hiện dự án trước khi điều chỉnh là 196.810 m2 (diện tích đất cho thuê đợt 1 theo Quyết định số 4723/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh là 124.516,8 m2); Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án sau khi điều chỉnh là 191.782 m2 (diện tích đất cho thuê đợt 1 theo Quyết định số 4723/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh là 124.516,8 m2). Thời hạn thuê đất: 50 năm, tính từ ngày 27/11/2018. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Giá đất cụ thể trước khi điều chỉnh quy hoạch sau khi trừ đi các chi phí (không bao gồm chi phí GPMB) là 1.826.526 đồng/m2; giá đất cụ thể sau khi điều chỉnh quy hoạch sau khi trừ đi các chi phí (không bao gồm chi phí GPMB) là 1.980.597 đồng/m2.
Nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 4723/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh theo Quyết định số 3961/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh được quy định cụ thể như sau: Giá đất cụ thể trước khi điều chỉnh quy hoạch sau khi trừ đi các chi phí (không bao gồm chi phí GPMB): 2.504.412 đồng/m2; giá đất cụ thể sau khi điều chỉnh quy hoạch sau khi trừ đi các chi phí (không bao gồm chi phí GPMB): 2.568.91 đồng/m2.

phê duyệt giá đất do điều chỉnh quy hoạch thực hiện dự án Flamingo Linh Trường
Phê duyệt giá đất do điều chỉnh quy hoạch thực hiện dự án Flamingo Linh Trường.

Giá đất cụ thể nêu trên được xác định trong điều kiện nhà đầu tư (Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến) phải đầu tư toàn bộ hạ tầng kỹ thuật theo dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết được duyệt đối với diện tích đất được cho thuê thực hiện dự án; đồng thời thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã cam kết tại Công văn số 124/FHT-BPTDA ngày 05/9/2023 với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp chủ đầu tư dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi các chỉ tiêu sử dụng đất, xây dựng theo quy hoạch, văn bản pháp lý liên quan thì tiền thuê đất đất chênh lệch nộp ngân sách nhà nước được xác định tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, đơn vị là thành viên của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Thanh Hóa, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về tính chính xác của số liệu, nội dung tham mưu tại phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh quy hoạch thực hiện dự án này, đồng thời giao các Sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan trong việc thực hiện quyết định này.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đồng thời yêu cầu UBND huyện Hoằng Hóa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật do việc chậm trễ báo cáo, cung cấp hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án nêu trên đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn đến chậm xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung của dự án; đồng thời, chủ động kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân (nếu có) theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Yêu cầu Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến có trách nhiệm: Thực hiện đầy đủ các nội dung nội dung đã cam kết; sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến có trách nhiệm nộp đầy đủ hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (đồng thời gửi về Sở Xây dựng) để rà soát phương án giá đất, trường hợp nếu tăng tiền thuê đất so với tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể đã phê duyệt thì nhà đầu tư phải chấp hành nộp bổ sung đầy đủ tiền thuê đất theo quy định, nếu giảm tiền thuê đất so với tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể đã phê duyệt thì nhà đầu tư không được Nhà nước hoàn trả tiền thuê đất chênh lệch giảm.

Phối cảnh chi tiết  của dự án
Phối cảnh chi tiết của dự án.


Đối với chi phí đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình sử dụng suất vốn đầu tư theo công bố của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để ước tính chi phí phát triển trong phương án giá đất cụ thể, nếu có tăng tiền thuê đất so với tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể đã phê duyệt thì Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến phải chấp hành nộp bổ sung đầy đủ tiền thuê đất theo quy định, nếu giảm tiền thuê đất so với tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể đã phê duyệt, Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến không được Nhà nước hoàn trả tiền thuê đất chênh lệch giảm. 

Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Linh Trường được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2011, do Công ty TNHH Quốc Trí làm chủ đầu tư. Sau gần 10 năm không triển khai, Công ty TNHH Quốc Trí đã được CTCP Flamingo Holding Group mua lại dự án. Theo đó, dự án có diện tích xây dựng khoảng 4ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.570 tỷ đồng. Sau nhiều lần dược điều chỉnh chủ trương, tổng vốn đầu tư giảm xuống 739 tỷ đồng. trong đó vốn tự có gần 148 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn vay và huy động hợp pháp khác 591 tỷ đồng, chiếm 80%. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất trên thực địa.

Trước đó, trên tinh thần tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ dự án Flamingo Linh Trường, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất cho điều chỉnh 200m đê biển Hoằng Trường hiện có trong phạm vi dự án Flamingo Linh Trường Khu B đến vị trí mới theo đề nghị của Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group, đồng thời, đề nghị Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group thực hiện giải pháp điều chỉnh, cải dịch 200m đê biển để thực hiện dự án.
Ngọc Lâm