Thanh Hóa: Đấu giá thành công 10 mỏ khoáng sản

15:39 16/02/2023

Sáng 16/2, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác 10 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Việc đưa ra đấu giá thành công các mỏ đất, cát, đá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với các dự án trọng điểm của tỉnh
Việc đưa ra đấu giá thành công các mỏ đất, cát, đá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với các dự án trọng điểm của tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bao gồm: Tổ chức, cá nhân hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản theo quy định, các đơn vị tham gia đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và không thuộc các trường hợp cấm tham gia đấu giá theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012, Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Quy chế đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Người tham gia cuộc đấu giá phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát được phê duyệt; Quy chế đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa và các văn bản pháp luật liên quan đến việc đấu giá.

Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thanh Hóa tổ chức đấu giá quyền khai thác 10 mỏ khoáng sản gồm: 1 mỏ đá vôi tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy (diện tích mỏ 8,2 ha); 1 mỏ đá vôi tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa (diện tích mỏ 2,2 ha); 1 mỏ đá bazan tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (diện tích mỏ 36,1 ha); 1 mỏ đá bazan tại xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (diện tích mỏ 9,8 ha); 1 mỏ đá bazan tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (diện tích mỏ 15 ha).

Ngoài ra có 4 mỏ đất san lấp tại gồm 2 mỏ tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung (diện tích mỗi mỏ là 2,5 ha); 1 mỏ tại xã Hà Long, huyện Hà Trung (diện tích mỏ 1,91 ha); 1 mỏ tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (diện tích mỏ 8,0 ha); 1 mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy (diện tích mỏ 21,6 ha).

Tổng số tiền đặt trước của 10 mỏ khoáng sản là hơn 8.255 tỷ đồng (tám tỷ hai trăm năm mươi lăm triệu đồng) và được đấu giá thông qua hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

Trong buổi sáng ngày 16/2, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa đã công bố kết quả 10 đơn vị trúng đấu giá mỏ khoáng sản.

Tại cuộc đấu giá có mỏ đất xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (diện tích 8ha), Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Tiến Anh trúng đấu giá với R=136%. Còn tại mỏ cát xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy (21,6ha), Công ty cổ phần tập đoàn Hồng Sơn trúng đấu giá với R=156% là tương đối cao so với thực tế, còn 8 mỏ còn lại đều ở mức phù hợp với mức giá mà Ban tổ chức đấu giá đưa ra.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có nhiều dự án, công trình trọng điểm cần đến nguồn khoáng sản lớn trong việc thi công, do đó việc đưa ra đấu giá thành công các mỏ đất, cát, đá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với các dự án trọng điểm của tỉnh.

Minh Hiền