Tập đoàn Hòa Phát góp tăng vốn tại Sản phẩm thép Hòa Phát

22:30 21/06/2021

Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại công ty con sẽ nâng từ 99.99% lên thành 99.994% vốn. Việc tăng vốn dự kiến diễn ra chậm nhất đến 11/07/2021.

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG/HoSE) vừa thông qua việc góp tăng vốn tại Công ty CP Sản phẩm thép Hòa Phát.

Theo đó, số vốn tăng thêm đạt 2.000 tỷ đồng, vốn điều lệ của Sản phẩm thép Hòa Phát theo đó nâng từ 3.500 tỷ đồng lên thành 5.500 tỷ đồng.

Tỷ lệ sở hữu của HPG tại công ty con nâng từ 99.99% lên thành 99.994% vốn. Việc tăng vốn dự kiến diễn ra chậm nhất đến 11/07/2021. 

Tập đoàn Hòa Phát góp tăng vốn tại Sản phẩm thép Hòa Phát
Tập đoàn Hòa Phát góp tăng vốn tại Sản phẩm thép Hòa Phát.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2021, HPG ghi nhận doanh thu thuần gần 31.177 tỷ đồng (tăng 62%) và lãi ròng đạt 6.978 tỷ đồng (gấp 3 lần cùng kỳ).

Trong năm 2021, Công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu thuần 120 ngàn tỷ đồng và lãi sau thuế 18 ngàn tỷ đồng, đều tăng trưởng 33% so với kết quả năm trước. Cổ tức năm 2021 dự kiến chia với tỷ lệ 30%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết, HPG đang tính toán kế hoạch mở rộng đa ngành, bởi mảng thép rồi sẽ phát triển lên quy mô rất lớn sau khi Hòa Phát Dung Quất 2 đi vào hoạt động ổn định.

Linh Anh