Tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển kinh tế ở Việt Nam

14:15 25/06/2024

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh đang ngày càng cạnh tranh và sự biến đổi nhanh chóng của thế giới công nghiệp 4.0, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển kinh tế Việt Nam trở nên cực kỳ quan trọng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa là động lực chính cho tạo ra việc làm trong nền kinh tế. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ lớn trong số lượng doanh nghiệp trên toàn quốc và là nguồn cung cấp việc làm cho hơn 50% lực lượng lao động. Việc cung cấp việc làm cho người dân giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao mức sống và giảm bất bình đẳng kinh tế.

Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp vào sự phân phối thu nhập rộng rãi hơn trong xã hội. Doanh nghiệp lớn thường tập trung ở các khu vực đô thị và tạo ra thu nhập cao cho một số nhóm nhân khẩu học nhất định. Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuất hiện ở các vùng nông thôn và địa phương khó khăn, giúp tạo ra thu nhập cho các hộ gia đình nông dân và gia tăng khả năng tiêu dùng của các tầng lớp dân cư.

Từ đó cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thường linh hoạt hơn trong việc thích ứng với thị trường và có tiềm năng sáng tạo cao. Doanh nghiệp trong phân khúc này thường có quy mô nhỏ, quyết định nhanh và tỉnh táo trong việc nhận biết và khai thác cơ hội kinh doanh. Điều này giúp thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu hoạt động trong các ngành công nghiệp đa dạng như dịch vụ, du lịch, công nghệ thông tin, nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ. Đây là những ngành có tiềm năng phát triển lớn và đóng góp quan trọng vào GDP của Việt Nam. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng là lực lượng chủ đạo trong việc xây dựng và phát triển các khu vực kinh tế địa phương, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Do vậy, doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo ra sự cạnh tranh và tính đa dạng trong nền kinh tế. Sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, đẩy mạnh sự nỗ lực cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Điều này không chỉ làm tăng lợi ích cho người tiêu dùng mà còn thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nền kinh tế quốc gia.

Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ và vừa thường có sự liên kết mạnh mẽ với cộng đồng và xã hội. Doanh nghiệp trong phân khúc này thường có xu hướng quan tâm đến các vấn đề xã hội, như bảo vệ môi trường, hỗ trợ giáo dục và y tế, đóng góp vào các hoạt động xã hội. Điều này giúp tạo ra một môi trường kinh doanh có trách nhiệm và gắn kết xã hội, tăng cường sự phát triển bền vững của cả cộng đồng và quốc gia.

Như vậy, doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò không thể thiếu trong phát triển kinh tế Việt Nam. Chính sự linh hoạt, sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh chóng của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tạo ra việc làm, tăng thu nhập, khuyến khích sự đổi mới, phát triển các ngành công nghiệp và khu vực kinh tế, tăng cường sự cạnh tranh và tính đa dạng, cũng như gắn kết xã hội. Việc ủng hộ và đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa là một yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững và toàn diện của Việt Nam trong tương lai.

Theo một thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ lên đến 97% trong tổng số các doanh nghiệp trên toàn quốc. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế, tuy nhiên, trong nhiều năm qua, chưa thể khai thác hết tiềm năng của mình để góp phần mạnh mẽ vào thành tựu chung của nền kinh tế. Do đó, việc hỗ trợ chung tay từ các cấp, các ngành sẽ là động lực quan trọng giúp cho khối doanh nghiệp này có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Nghệ Nhân