Sông Đà 11 đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 57%

DNHN - Theo kế hoạch, trong năm nay Công ty CP Sông Đà 11 sẽ đảm bảo tiến độ thi công tại các công trình đường dây tải điện cũng như đẩy mạnh tiếp thị để nâng giá trị trúng thầu năm 2021 lên 400 tỷ đồng.

Thông tin từ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty CP Sông Đà 11 (SJE/HNX) đã đề ra mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 57% nhưng doanh thu kế hoạch lại giảm gần 32% so với mức thực hiện trong năm 2020.

Theo đó, trong năm 2021, mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế của SJE lần lượt là 473 tỷ đồng, giảm 32% so với thực hiện 2020 và 35 tỷ đồng, tăng 57%.

Theo SJE, trong năm nay Công ty sẽ đảm bảo tiến độ thi công tại các công trình đường dây tải điện cũng như đẩy mạnh tiếp thị để nâng giá trị trúng thầu năm 2021 lên 400 tỷ đồng. Về cổ tức, SJE dự kiến sẽ chia cổ tức 2021 với tỷ lệ 15%, trong khi năm 2020, Công ty chi trả cổ tức ở mức 5%. 

Sông Đà 11 đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 57%
Sông Đà 11 đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 57%.

Qúy I/2021, SJE ghi nhận 135 tỷ đồng doanh thu và 23 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 45% và gấp 14 lần so với cùng kỳ. So với kế hoạch 2021 dự kiến, Công ty đã thực hiện được 29% mục tiêu doanh thu và 67% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Được biết hồi cuối năm 2020, Công ty CP Sông Đà 11 vừa được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 11 Xây lắp đường dây thuộc Dự án Đường dây 220 kV mạch kép đấu nối trạm 220 kV Bắc Quang, với giá trúng thầu 59,8 tỷ đồng.

Xây lắp điện là lĩnh vực truyền thống của Sông Đà 11 từ nhiều năm nay, nhưng doanh thu từ mảng này đang dần suy giảm, thay vào đó là sự tăng trưởng của hoạt động bán điện.

Linh An

Tin liên quan