Sẽ có 184 đơn vị bầu cử trong cả nước

DNHN - Chiều 3/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp Phiên họp thứ 3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn. 

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thống nhất với các báo cáo đã trình bày tại Phiên họp. Với tinh thần trách nhiệm cao, Phiên họp thứ ba, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận, cho ý kiến về công việc đã triển khai về công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; những công việc mà Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thực hiện từ sau Phiên họp thứ 2, Hội đồng Bầu cử quốc gia đến nay.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp thu ý kiến, hoàn thiện văn bản gửi đến các thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan; đồng thời tiếp tục tập trung tham mưu giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia và các Tiểu ban để đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị cuộc bầu cử trong thời gian tới bảo bảo đúng tiến độ theo quy định.

Các Tiểu ban, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rà soát lại các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về công tác bầu cử.

Đôn đốc chỉ đạo công tác tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị cho Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử và nội dung báo cáo công việc thường xuyên về Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu các cơ quan liên quan cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên cập nhật thông tin, vận hành trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử, công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế. Các thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành kiểm tra việc bầu cử ở các địa phương, các cơ quan, hoàn thành trước tháng 5/2021.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã xem xét thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nhất trí với đề nghị 184 đơn vị bầu cử trong cả nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Công tác đại biểu tiếp thu ý kiến tại Phiên họp khẩn trương hoàn thiện các văn bản trình ký để gửi đến các cơ quan, địa phương theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Công tác đại biểu và Hội đồng Bầu cử quốc gia chuẩn bị danh sách những người thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý để chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 11/3/2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý Tiểu ban nhân sự tiếp nhận đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội theo đúng quy định, hoàn thành trước 17h ngày 14/3/2021. Sau Phiên họp này, Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tổ giúp việc khẩn trương hoàn thiện các văn bản đảm bảo chất lượng, tiến độ, báo cáo kết quả cho Hội đồng Bầu cử quốc gia trong Phiên họp sau.

PV

Tin liên quan