Quy định mới về điều kiện hoạt động của Trung tâm và Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

DNHN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 23/2021/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3, Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Theo đó, điều kiện hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được bổ sung những quy định mới.

Quy định mới về điều kiện hoạt động

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 37 của Luật Việc làm 2013 quy định về Trung tâm dịch vụ việc làm. Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập và Trung tâm dịch vụ việc làm do tổ chức chính trị - xã hội thành lập.

Trung tâm dịch vụ việc làm phải có ít nhất 15 người làm việc là viên chức, có trang thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định phù hợp với tiêu chuẩn
Trung tâm dịch vụ việc làm phải có ít nhất 15 người làm việc là viên chức, có trang thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. (Ảnh: minh họa)

Trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập phải phù hợp với quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định.

Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định thành lập; trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; Trung tâm dịch vụ việc làm do người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương quyết định thành lập.

Điều 39 Luật Việc làm quy định, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh cấp.

Trung tâm dịch vụ việc làm muốn thành lập phải đảm bảo các điều kiện sau: Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về việc làm; Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trung tâm dịch vụ việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); Có trang thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định phù hợp với tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng do cấp có thẩm quyền ban hành; Có ít nhất 15 người làm việc là viên chức; Cơ quan có thẩm quyền thành lập đảm bảo kinh phí cho các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công về việc làm theo quy định của pháp luật.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động

Nghị định số 23/2021/NĐ-CP cũng quy định rõ điều kiện cấp Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí. (Ảnh: minh họa)

Theo quy định, doanh nghiệp muốn cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm phải đáp ứng điều kiện sau:

Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên; Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng;

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện: Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm; có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí; bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về việc làm theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; tổ chức thực hiện các hoạt động giao dịch việc làm, xây dựng dữ liệu người tìm việc, việc làm trống để kết nối cung cầu lao động; thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

Nghị định số 23/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2021.

H. An

Tin liên quan