Quốc hội thảo luận về việc giảm thuế giá trị gia tăng

11:26 20/11/2023

Ngày 20/11, Quốc hội bắt đầu họp đợt 2 của Kỳ họp thứ 6. Quốc hội thảo luận về việc giảm thuế giá trị gia tăng và về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung.

Ảnh minh họa

Trong ngày làm việc đầu tiên của đợt 2, Quốc hội sẽ thảo luận về việc giảm thuế giá trị gia tăng và về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung.

Buổi sáng, các đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị từ cử tri gửi đến Quốc hội trong Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Thành viên Chính phủ và các cơ quan, cá nhân liên quan đã giải trình và làm rõ một số vấn đề mà đại biểu Quốc hội đã đề xuất.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình và làm rõ một số vấn đề mà đại biểu Quốc hội đã đưa ra. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền từ Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra về việc giảm thuế giá trị gia tăng. Các đại biểu sẽ thảo luận về nội dung này, và Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục giải trình và làm rõ một số vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, Bộ Tài chính đã tiến hành nghiên cứu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT (VAT) theo quy trình, thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Lý do cho quyết định này là do Luật Thuế GTGT hiện hành quy định 2 mức thuế suất là 5% và 10%. Số thuế phải nộp được tính dựa trên sự chênh lệch giữa số thuế GTGT đầu ra và đầu vào. Bởi vậy, với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%, cơ sở kinh doanh thường không phải nộp số thuế GTGT do số thuế đầu ra ít hơn số thuế đầu vào. Trong khi đó, đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%, sẽ có sự phát sinh số thuế GTGT phải nộp.

Thời gian áp dụng chính sách giảm thuế GTGT là từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Bộ Tài chính dự kiến tác động của chính sách này sẽ giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 4,175 tỷ đồng/tháng, và nếu áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng giảm thu có thể lên đến 25 nghìn tỷ đồng.

Để giải quyết và bù đắp tác động ngắn hạn đến thu NSNN, Bộ Tài chính cam kết phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương liên quan. Các biện pháp sẽ tập trung vào chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các luật thuế, cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ quyết liệt trong công tác quản lý thu NSNN, tập trung triển khai kịp thời và hiệu quả các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế. Trong quá trình điều hành, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm các khoản chi không cần thiết để đảm bảo cân đối chi ngân sách và không phát sinh tăng bội chi so với quyết định của Quốc hội.

Thanh Hà