"Quốc hội ghi nhận sự cầu thị của các thành viên Chính phủ trong trả lời chất vấn"

00:00 12/10/2020

“Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, của các ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội.” – Chủ tịch Quốc hội nói trong phần kết luận phiên chất vấn…

Sau 3 ngày làm việc, chiều ngày 01/11/2018, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4.

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tổng cộng đã có 135 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn, có 77 lượt đại biểu tranh luận. Các thành viên Chính phủ, trong đó 19 Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của mình.

Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đã có phát biểu làm rõ thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời một số đại biểu có câu hỏi chất vấn đối với Thủ tướng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề. Các thành viên Chính phủ, trưởng ngành cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục.

“Tuy nhiên, cũng có vấn đề trả lời còn chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu, nên còn nhiều ý kiến tranh luận, trao đổi lại” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, qua việc hỏi của các ĐBQH, việc trả lời của các thành viên chính phủ, các trưởng ngành đã cho Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước thấy được những nỗ lực, trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của đại biểu trong việc giám sát, theo dõi việc thực hiện các yêu cầu của Quốc hội.

“Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, của các ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội” – Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri và nhân dân gửi đến các kỳ họp

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các thành viên Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung yêu cầu tại các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, đồng thời tập trung vào một số nội dung chủ yếu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Hoàn thiện chính sách, quy định về tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ

Theo đó, về cải cách hành chính, công chức, công vụ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu sớm hoàn thành việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Rà soát để có giải pháp thích hợp trong việc xử lý, bố trí biên chế, chế độ đối với giáo viên, khắc phục cho được tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên ở các địa phương; Rà soát, đánh giá, hoàn thiện chính sách, quy định về tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm và cơ chế từ chức…;

Chấn chỉnh công tác thi và tuyển sinh

Đối với lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hoàn thành việc xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo; triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; tiếp tục chấn chỉnh công tác thi và tuyển sinh để bảo đảm chất lượng hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu ngành giáo dục tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội và dư luận xã hội, cử tri về việc xử lý ngay những bất cập trong công tác xây dựng và ban hành văn bản, quản lý, xuất bản sách giáo khoa, triển khai các chương trình thực nghiệm,...

Đối với lĩnh vực công thương, tiếp tục rà soát xử lý đối với 12 dự án thua lỗ bảo đảm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nhà nước; có giải pháp phù hợp để xử lý vướng mắc đối với từng dự án; tiếp tục thanh tra, kiểm toán, điều tra xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tăng cường rà soát, đánh giá hệ thống thủy điện, kiên quyết xử lý các công trình, dự án thủy điện vi phạm pháp luật về đầu tư, về bảo vệ môi trường, không thực hiện nghiêm quy trình về xả lũ;…

Đối với lĩnh vực y tế, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chú trọng hoạt động quản lý chất lượng, giá thuốc cả ở khâu tiền kiểm và hậu kiểm; triển khai việc bán thuốc theo đơn, sớm thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm…

Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá đầy đủ mức độ, hiện trạng ô nhiễm ở các dòng sông, áp dụng các mô hình xử lý ô nhiễm phù hợp…, kiểm soát triệt để ô nhiễm làng nghề, các khu, cụm công nghiệp; Kiểm tra, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai, nhất là đất đai có nguồn gốc nông lâm trường; nghiên cứu đổi mới các phương pháp định giá đất phù hợp với thực tiễn…

Kiểm soát chặt nợ công, đấu giá công khai dự án BT

Với lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về thuế, bảo đảm đảm tính trung lập, ổn định nguồn thu từ các sắc thuế; Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, bảo đảm huy động đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi trốn thuế, nợ đọng thuế…

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép; hạn chế tối đa cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới; bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn; không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước; Tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại tỷ trọng nợ nước ngoài của Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ hoạt vay nợ nước ngoài theo cơ chế tự vay tự trả của doanh nghiệp.

Thực hiện quản lý chặt chẽ cơ chế tài chính về đất đai trong cổ phần hóa doanh nghiệp; có giải pháp phù hợp để xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến thanh toán bằng đất đai trong các dự án BT, đảm bảo tiến tới thực hiện nguyên tắc đấu giá công khai đối với các dự án BT;

Xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch, không để phát sinh nợ đọng mới; Thực hiện việc quản lý nguồn vốn ODA theo đúng quy định của Luật…

Tăng cường thanh tra xử lý người đưa tin sai

Đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuẩn bị các công cụ kỹ thuật, nhân lực để giám sát an toàn thông tin, phòng chống việc sử dụng mạng để vi phạm pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với người đưa tin sai, lợi dung không gian mạng để đưa tin sai sự thật…; có các giải pháp hữu hiệu hơn cả về kỹ thuật và quy định trong quản lý sim điện thoại di động, chấn chỉnh các vi phạm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng sim trái pháp luật.

Sớm sửa đổi Nghị định 96

Đối với ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh triển khai thanh toán không sử dụng tiền mặt; Rà soát, nghiên cứu áp dụng có chọn lọc việc áp dụng trần lãi suất tiền gửi đối với đồng Việt Nam phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ, khi thấy đủ điều kiện thì dỡ bỏ quy định này; Sớm xem xét trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 96 năm 2014 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng…

Đối với lĩnh vực tư pháp, tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, ngăn ngừa việc bỏ lọt tội phạm, không để oan sai…; xử lý nghiêm các hành vi làm giả bệnh án tâm thần sau khi phạm tội; có giải pháp để xử lý nghiêm đối với các hành vi vu khống, xuyên tạc, nói xấu trên mạng…

Xuân Hưng (lược ghi)