Quảng Nam: Thanh tra 6 dự án của Công ty Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương

DNHN - Tỉnh Quảng Nam sẽ thanh tra hàng loạt dự án của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương để đánh giá cụ thể năng lực của công ty, tiến độ, khả năng triển khai thực hiện các dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành thông báo kết luận cuộc họp giao ban của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó chủ tịch. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Lê Trí Thanh giao Sở Xây dựng tổ chức thanh tra việc triển khai thực hiện 6 dự án do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương (Công ty Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương) làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, đánh giá cụ thể năng lực của công ty, tiến độ, khả năng triển khai thực hiện các dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thanh tra 6 dự án của Công ty Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương
Thanh tra 6 dự án của Công ty Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam đã có Báo cáo số 520 (ngày 11/10/2021) về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Câu Villa (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) – một dự án của Công ty Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương.

Ngoài ra, Công ty Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương cũng đề nghị được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư phố chợ Trường Xuân (phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ) và dự án Khu dân cư Quảng Lăng (tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn), theo Báo cáo số 502 (ngày 04/10/2021) của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư phố chợ Trường Xuân đến hết quý 3/2022 (giãn tiến độ thêm 12 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 6035, ngày 23/10/2018).

Yêu cầu Công ty Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương tích cực phối hợp với địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thành toàn bộ hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định, đảm bảo đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh thống nhất.

Công ty Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương hiện đang là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh, như: Khu dân cư Quảng Lăng; Khu dân cư phố chợ Trường Xuân; Khu đô thị Ngân Câu Villa; Khu đô thị Nam Ngọc, Khu dân cư mới Thái Dương 2, Khu đô thị Hỗn hợp Thái Dương 3…

PV

Tin liên quan