Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2030

10:44 24/05/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND, ngày 16/8/2022 về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2030.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo đó, tỉnh Hòa Bình phấn đấu đến năm 2025 nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 85%. Cụ thể, mục tiêu của chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025, phấn đấu: Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 23,5 m2 sàn/người, trong đó, tại khu vực đô thị đạt 29,8 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 19,6 m2 sàn/người; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người; nâng chất lượng nhà ở kiên cố đạt 85% (trong đó khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 80%), giảm tỷ lệ nhà đơn sơ xuống 4% (trong đó khu vực đô thị giảm còn 0,8%, khu vực nông thôn giảm còn 7%).

Đến năm 2030: Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 29,2 m2 sàn/người, trong đó, tại khu vực đô thị đạt 33,5 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 26,2 m2 sàn/người; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người; nâng chất lượng nhà ở kiên cố đạt 90% (trong đó khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 85%), giảm tỷ lệ nhà đơn sơ xuống 2% (trong đó khu vực đô thị xóa bỏ nhà đơn sơ, khu vực nông thôn giảm còn 4%). 90% nhà ở của tỉnh có hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải đồng bộ và được đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Kế hoạch phát triển diện tích sàn theo từng loại hình nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 như sau: 

Phát triển tăng thêm được 1.715.000 m2 sàn nhà ở thương mại, khu đô thị, tương đương khoảng 8.620 căn nhà xây dựng mới.

Phát triển tăng thêm được 293.000 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 7.090 căn nhà xây dựng mới. Trong đó, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị: Phát triển tăng thêm được 139.000 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 1.970 căn nhà xây dựng mới; nhà ở xã hội cho công nhân: Phát triển tăng thêm được 154.000 m2 sàn nhà ở, tương đương khoảng 5.120 căn nhà xây dựng mới; nhà ở của người dân tự xây dựng: Phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 tăng thêm 5.418.000 m2 sàn, tương ứng khoảng 30.287 căn nhà; nhà ở theo các Chương trình mục tiêu: Hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu (bão, lũ, sạt lở đất...).

Kế hoạch phát triển diện tích sàn theo từng loại hình nhà ở giai đoạn 2026 - 2030: Phát triển tăng thêm được 3.185.000 m2 sàn nhà ở thương mại, khu đô thị, tương đương khoảng 16.000 căn nhà xây dựng mới.

Phát triển tăng thêm được 421.500 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 11.450 căn nhà xây dựng mới, trong đó, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị phát triển tăng thêm được 194.500 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 3.890 căn nhà xây dựng mới. Nhà ở xã hội cho công nhân phát triển tăng thêm được 227.000 m2 sàn nhà ở, tương đương khoảng 7.560 căn nhà xây dựng mới. Nhà ở của người dân tự xây dựng phấn đấu trong giai đoạn 2026 - 2030 tăng thêm 6.360.500 m2 sàn, tương ứng khoảng 35.580 căn nhà.

Quỹ đất thực hiện Chương trình: Quỹ đất phát triển nhà ở thương mại 3.657,63 ha, trong đó, quỹ đất xây thô hoàn thiện mặt ngoài công trình nhà ở 1.102,5 ha; quỹ đất nhà ở do người dân tự xây dựng trên đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất  2.555,13 ha. Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 160,76 ha.

Nguồn vốn phát triển nhà ở: Tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 là 60,03 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội 18.075 tỷ đồng. Nguồn vốn người dân thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình 41.928 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nhà ở giai đoạn 2026 - 2030 là 94.883 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội 37.903 tỷ đồng. Nguồn vốn người dân thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình 56.980 tỷ đồng.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình