NHNN đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

DNHN - Tại Hội nghị triển khai công tác tín dụng năm 2021 sáng 14/4, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định: “Tín dụng là một trong những lĩnh vực NHNN rất quan tâm trong chỉ đạo điều hành, là trụ cột điều hành hàng năm đưa ra định hướng điều chỉnh phù hợp với thực tế, phù hợp đặc thù với kinh tế Việt Nam”.

Trong quý I/2021, tín dụng được NHNN theo dõi sát sao, hướng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Trong điều hành, NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng phải đi đôi với an toàn, hiệu quả, tăng trưởng đi đôi với chất lượng, phù hợp với cơ cấu nguồn vốn, phòng ngừa rủi ro để đảm bảo trong hoạt động luôn đáp ứng khả năng chi trả của người dân trong bất kỳ thời điểm nào.

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, trong những tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam đã làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, doanh thu và dòng tiền trả nợ của khách hàng, từ đó tác động đến hoạt động tín dụng ngân hàng

  Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng  phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh đó, NHNN đã có nhiều giải pháp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên tinh thần đồng hành và chia sẻ (ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01 năm 2020, cơ cấu lại nợ cho như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 01;  tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airline theo chỉ đạo của Quốc hội…

Ngoài ra, NHNN cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, doanh nghiệp, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Thực hiện tốt các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ...

Tính đến 31/3/2021, tín dụng nền kinh tế đạt trên 9,46 triệu tỷ đồng, tăng 2,93% so với cuối năm 2020 đã góp phần vào việc tăng trưởng GDP tăng 4,48%

TS. Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) cho biết, những tháng cuối năm 2021, NHNN sẽ bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế để điều hành tín dụng phù hợp theo hướng mở rộng tín dụng, tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; định hướng cơ cấu tín dụng phù hợp với chuyển dịch nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững. Đồng thời, kiểm soát chặt tín dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, các dự án BOT, BT giao thông, chứng khoán; Tăng cường quản lý rủi ro đối với cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng để kịp thời chỉ đạo các TCTD, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Cơ quan này cũng tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về tín dụng ngành, lĩnh vực, hoạt động mua bán nợ của TCTD, hoạt động bảo lãnh,... phù hợp với thực tế. Tích cực triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các ngành, lĩnh vực. Kịp thời phối hợp các Bộ, ngành liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để phục hồi sản xuất kinh doanh. 

P.V

Tin liên quan