Nghiên cứu bổ sung các kịch bản, phương án làm đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

16:34 19/05/2023

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có quy mô lớn, công nghệ, kỹ thuật phức tạp, cần nhiều nguồn lực để đầu tư, là động lực quan trọng để tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội và được Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu cẩn trọng, toàn diện, kỹ lưỡng.

Một tuyến đường sắt cao tốc tại Nhật Bản (Ảnh internet)
Một tuyến đường sắt tốc độ cao tại Nhật Bản (Ảnh internet).

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tại cuộc họp về triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy kết luận dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là dự án có quy mô lớn, công nghệ - kỹ thuật phức tạp, cần nhiều nguồn lực lớn để đầu tư, là động lực quan trọng để tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội cả nước và được Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu cẩn trọng, toàn diện, kỹ lưỡng.

Quán triệt định hướng của Bộ Chính trị tại kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Chính phủ, kết luận của Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tham khảo kinh nghiệm quốc tế; cập nhật, bổ sung nghiên cứu hoàn thiện các kịch bản của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Đối với kịch bản đường sắt mới chỉ vận tải hành khách, bổ sung đường sắt hiện hữu cải tạo, nâng cấp, điện khí hóa phù hợp với lộ trình cam kết của Việt Nam tại COP26 để vận tải hàng hóa; Bổ sung phương án xây dựng mới đường sắt trên trục Bắc - Nam theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa để vận tải hành khách và hàng hóa làm cơ sở để so sánh, lựa chọn.

Về hướng tuyến, cơ bản giữ nguyên hướng tuyến đã thống nhất với các địa phương trước đây. Đối với một số địa phương có ý kiến điều chỉnh, Thứ trưởng yêu cầu Ban QLDA đường sắt, tư vấn triển khai ngay công tác rà soát và làm việc để thống nhất với các địa phương. Đồng thời khẩn trương nghiên cứu, làm việc với các địa phương về phạm vi, vị trí bổ sung các ga hàng hóa đối với kịch bản vận tải chung hành khách và hàng hóa.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy giao Ban QLDA đường sắt, đơn vị tư vấn rà soát nhiệm vụ, dự toán hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Nếu cần thiết đề xuất một số chuyên gia nước ngoài có chuyên môn sâu về công nghệ - kỹ thuật (thông tin, tín hiệu, phương tiện, khai thác vận tải…) tham gia dự án để bảo đảm tiến độ, chất lượng lập báo cáo.

Viện Chiến lược và phát triển GTVT có nhiệm vụ cập nhật, bổ sung số liệu, kết quả dự báo nhu cần vận tải cho các kịch bản đầu tư đường sắt trên trục Bắc - Nam (khai thác khách và khai thác hỗn hợp khách, hàng hóa).

T.H