Nghệ An thông báo một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

11:37 16/08/2022

Sở KH&CN Nghệ An vừa thông báo một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2022. Các doanh nghiệp có nhu cầu cần phải hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở KH&CN để được hỗ trợ…

Theo thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nghệ An, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa. 

Ảnh minh họa
Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2021. 

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng: Không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ; không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng: Tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng năm/doanh nghiệp. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

Ảnh minh họa
Tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo Giám đốc kinh doanh CCO. 

Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, nguồn ngân sách sẽ hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, trong đó: Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng. 

Ảnh minh họa
Lớp bồi dưỡng Giám đốc điều hành doanh nghiệp CEO. 

Đồng thời, các doanh nghiệp còn được hỗ trợ: Tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ tư vấn về xây dựng bản mô tả sáng chế, bản thiết kế kiểu dáng công nghiệp, bản thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu; hỗ trợ tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước hoặc chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài... Bên cạnh đó, Nhà nước còn hỗ trợ thực hiện các thủ tục về: Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ về công nghệ; thương mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học. Hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu trong nước cho học viên của doanh nghiệp về xây dựng, phát triển sản phẩm…

Việc xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được quy định tại Nghị định 80 năm 2021 của Chính phủ.

Văn Cương

Bài liên quan