Nghệ An: Chuyển đổi số có nhiều chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra

10:40 23/09/2023

Đó là nhìn nhận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương để sơ kết 01 năm triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh này…

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương để sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 586/KH-UBND của UBND tỉnh về chuyển đổi số…

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Việc thực hiện chuyển đổi số đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra. Chỉ số Chuyển đổi số năm 2022 (DTI) của tỉnh rất thấp, xếp thứ 52/63 tỉnh, thành. Trong khi đó, mục tiêu đặt ra là đứng thứ 30-32 trong toàn quốc. Do vậy, cần phải thẳng thắn nhìn nhận để tìm ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Với quan điểm chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, toàn diện, mang tính đột phá. Vì thế, yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu và động lực của chuyển đổi số là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Công tác chuyển đổi số phải được triển khai thực hiện liên tục, thường xuyên, kiên trì, hiệu quả. Trong Nghị quyết số 09 và Kế hoạch 586 đã nêu rất rõ: Thực hiện chuyển đổi số thuộc trách nhiệm của người đứng đầu; đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chuyển đổi số để từ đó lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung  chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương để sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 586/KH-UBND của UBND tỉnh về chuyển đổi số
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương để sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 586/KH-UBND của UBND tỉnh về chuyển đổi số.

“Vì địa bàn có nhiều khó khăn nên chúng ta phải lựa chọn hình thức đầu tư hạ tầng số phù hợp với điều kiện và phát huy hiệu quả theo nguyên tắc: Có bước đi vững chắc và gắn với đổi mới sáng tạo; phù hợp với thực tiễn trong từng năm, từng giai đoạn và từng ngành, địa phương… Chuyển đổi số phải gắn với cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Chính vì thế, trên cơ sở mục tiêu đặt ra và kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 09 và Kế hoạch 586, yêu cầu hội nghị cần phải nhìn nhận, đánh giá một cách thẳng thắn, khách quan vào thực trạng, những hạn chế, tồn tại… Từ đó, có giải pháp thực hiện để công tác chuyển đổi số của Nghệ An chuyển biến tích cực và thực chất” – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chỉ đạo.  

Được biết, thực hiện Nghị quyết số 09 và Kế hoạch số 586, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã chủ động và kịp thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của ngành, địa phương mình. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức cũng như học tập, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp, người dân về tính cấp thiết và sự cần thiết của chuyển đổi số.

Về phát triển hạ tầng số, tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh (SMP)/tổng thuê bao điện thoại di động đạt 75,7%. Có 3.743/3.806 thôn, bản được phủ sóng băng rộng di động. Hiện đang thí điểm triển khai internet 5G tại thành phố Vinh. Phấn đấu trước năm 2025, 100% thôn, bản trên địa bàn tỉnh được phủ sóng thông tin di động. Song song với đó, việc phát triển nhân lực chuyển đổi số cũng được quan tâm. Toàn tỉnh đã thành lập được 460 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với 5.221 người tham gia; 3.793 Tổ cấp thôn, xóm với 18.093 người tham gia.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An báo cáo về kết quả thực hiện chuyển đổi số qua việc triển khai thực hiện Đề án 06 tại hội nghị
Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An báo cáo về kết quả thực hiện chuyển đổi số qua việc triển khai thực hiện Đề án 06 tại hội nghị.

Về xây dựng chính quyền số: Đã tiến hành số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin dùng chung, hệ thống thông tin do Bộ, ngành triển khai; nâng cấp, bổ sung chức năng kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Bên cạnh đó, việc quản trị, vận hành hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh bước đầu có tác dụng hỗ trợ cho lãnh đạo như hệ thống camera giám sát giao thông và hệ thống xử lý phản ánh tương tác hiện trường tại IOC thành phố Vinh.

Về phát triển kinh tế số, xã hội số theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, ước tính tỷ trọng kinh tế số/GRDP tỉnh Nghệ An năm 2022 đạt 7,38%, đứng thứ 32/63 tỉnh/thành phố. Đóng góp cho kinh tế số hiện nay tại Nghệ An chủ yếu vẫn là kinh tế số ICT (khoảng 50-58%).

Tại hội nghị này, lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các địa phương thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai, huyện Thanh Chương, thị xã Thái Hòa đã báo cáo cụ thể kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế cần khắc phục, bài học kinh nghiệm; những mô hình hay trong quá trình triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thời gian qua… Đồng thời, đề xuất một số nội dung để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong thời gian tới.

Hoàng Lan