Nghệ An chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

18:52 22/07/2021

Đó là một trong những nội dung đã được UBND tỉnh Nghệ An đề cập trong văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân đầu vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021…

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị tập vừa trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, quyết liệt thực hiện các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021. Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn trong quá trình xử lý công việc. Bên cạnh đó, chủ động rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách và thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. 

  Nhà máy chế biến cá ngừ Fescol Tuna đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An) có công suất 300 tấn/ngày (Nguồn ảnh: BNA).

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 95% - 100% kế hoạch được giao, trong đó: Đến hết quý III năm 2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch. Để đạt được mục tiêu này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành và các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền để bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân. Thường xuyên kiểm tra tiến độ tại thực địa. Tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần với các Ban quản lý dự án, nhà thầu về tình hình thực hiện các dự án. Giải ngân kế hoạch đầu tư công để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. 

  Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án tuyến đường ven biển (Nguồn ảnh: BNA).

Các sở, ngành, địa phương thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển thương mại hài hoà, bền vững. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội theo tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, truyền cảm hứng và tạo niềm tin cho nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực thực hiện phòng, chống dịch và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Them vào đó, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại góp phần tạo môi trường thuận lợi, an toàn, ổn định để nhà đầu tư, doanh nghiệp tin tưởng, an tâm sản xuất, kinh doanh…

Được biết, UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản chỉ đạo nêu trên gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, thành và các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng để yêu cầu chủ động nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Văn Cương – Hoàng Lan