Nghệ An: Cắt giảm 78 tỷ đồng thông qua thẩm định 127 dự án, công trình

17:46 14/08/2022

Nghệ An đã cắt giảm được 78 tỷ đồng thông qua thẩm định 127 dự án, công trình các loại, đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,1%. Đồng thời, thông qua công tác kiểm tra nghiệm thu, một số công trình có tồn tại hạn chế đã được yêu cầu khắc phục…

Được biết, thời gian qua, ngành Xây dựng Nghệ An đã thực hiện kiểm tra công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu, hoàn thành công trình trước khi đưa vào sử dụng với 61 công trình trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra nghiệm thu đã đánh giá được năng lực các nhà thầu, các chủ đầu tư trong hoạt động xây dựng và một số công trình có tồn tại hạn chế đã được yêu cầu khắc phục. 

Ảnh minh họa
Đầu tháng 6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã dẫn đầu Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực tế triển khai một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh này

Mặc dù công tác quản lý đầu tư xây dựng ở Nghệ An trong những năm qua đã được thực hiện đổi mới, tăng cường chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư. Tuy nhiên, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, như: Có nhiều công trình, dự án chưa tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng; đánh giá, nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng chưa đầy đủ; không kiểm tra điều kiện, năng lực thực tế của các nhà thầu so với hồ sơ dự thầu; một số công trình sử dụng vật liệu chưa đúng thiết kế, thi công chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đưa công trình vào khai thác sử dụng nhưng chưa hoàn thành công tác nghiệm thu; có những công trình chưa được kiểm tra quá trình thi công xây dựng để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót, vi phạm; việc kiểm tra công tác nghiệm thu của một số các cơ quan quản lý Nhà nước theo phân cấp chưa đảm bảo yêu cầu... 

Ảnh minh họa
Nghệ An thi công cầu Lạch Vạn trên tuyến Đường ven biển 

Tính đến thời điểm hiện tại, ngành Xây dựng Nghệ An đã thẩm định 127 dự án, công trình các loại, cụ thể: 50 dự án, công trình sử dụng vốn Nhà nước với tổng giá trị thẩm định 1.841 tỷ đồng (tổng giá trị trình thẩm định 1.919 tỷ đồng) và 77 công trình sử dụng vốn khác với tổng trị giá 2.190 tỷ đồng. Công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán đã tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, định mức, đơn giá và các chế độ xây dựng hiện hành và phù hợp với quy hoạch được duyệt. Sau thẩm định đã cắt giảm 78 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,1%.

Văn Cương