Long An: Chấm dứt hoạt động của 7 dự án với diện tích hơn 180 ha

22:59 28/05/2023

Theo lãnh đạo huyện Bến Lức (Long An), việc chấm dứt hoạt động của các dự án này nhằm mục đích tiếp tục thu hút đầu tư, không phải là việc xóa bỏ quy hoạch.

Huyện Bến Lức, tỉnh Long An, vừa đưa ra thông báo chấm dứt hoạt động của bảy dự án với diện tích hơn 180 ha do không tuân thủ các thủ tục quy định. Quyết định này được đưa ra sau khi UBND huyện đã công khai các văn bản liên quan để mọi người được biết.

Theo ông Lê Thành Út, Quyền Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, việc chấm dứt hoạt động của các dự án này nhằm mục đích tiếp tục thu hút đầu tư, không phải là việc xóa bỏ quy hoạch. Hiện nay, UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi và hủy bỏ thông báo thu hồi đất, đồng thời trao quyết định này cho các cá nhân sở hữu đất bị thu hồi trong các dự án nêu trên.

Long An: Chấm dứt hoạt động của 7 dự án với diện tích hơn 180 ha
Long An chấm dứt hoạt động của 7 dự án với diện tích hơn 180 ha.

Để đảm bảo sự minh bạch và công bằng, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các xã có liên quan công bố và công khai tại UBND cấp xã, nơi có đất bị chấm dứt hoạt động, cùng với việc trao quyết định hủy bỏ thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đến người dân.

Dưới đây là danh sách 7 dự án mà UBND huyện Bến Lức thông báo chấm dứt hoạt động:

  1. Dự án Khu dân cư Ba Làng - Bình Chánh, có diện tích khoảng 40 ha tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, do Công ty TNHH Hoa viên Gò Đen làm chủ đầu tư.

  2. Dự án Khu dân cư nhà vườn Mỹ Yên Garden, với diện tích khoảng 10 ha tại xã Mỹ Yên, do Công ty phần Việt Dũng làm chủ đầu tư.

  3. Dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Phú Mỹ, có diện tích 60,07 ha tại xã Tân Bửu và xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, do Công ty CP Đầu tư dự án Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

  4. Dự án Khu dân cư Vàm Cỏ Đông, với diện tích khoảng 24 ha tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, do Công ty TNHH Bất động sản Vàm Cỏ Đông Long An làm chủ đầu tư.

  5. Dự án Khu dân cư nông thôn, có diện tích khoảng 30,6 ha tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, do Công ty TNHH Sài Gòn An Lạc làm chủ đầu tư.

  6. Dự án Khu dân cư Hạnh Phúc (The Happy House), với diện tích khoảng 12 ha tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, do Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Tân Phú Land làm chủ đầu tư.

  7. Dự án Khu dân cư có diện tích khoảng 3,1 ha tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, đối với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Võ Chuyển.

Đây là một bước quyết liệt của UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nhằm đảm bảo quy hoạch và đúng quy trình trong việc phát triển bất động sản, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp theo.

PV (t/h)