Licogi thua lỗ hai quý liên tiếp

DNHN - Theo giải trình của Tổng Công ty CP Licogi, kết quả đi xuống chủ yếu do doanh thu và lợi nhuận của một số đơn vị như Công ty CP Cơ khí Đông Anh, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Licogi 2,… giảm so cùng kỳ.

Theo kết quả kinh doanh vừa công bố, Tổng Công ty CP Licogi (UPCoM: LICghi nhận doanh thu thuần quý II/2021 đạt 547 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ. Giá vốn tăng nhanh hơn khiến lãi gộp thu hẹp 7%, về còn 55 tỷ đồng. Biên lãi gộp trong kỳ 10%, thấp hơn mức 13,2% trong quý 2 năm trước.

Quý II năm nay, LIC có khoản tiền phạt 3,5 tỷ đồng và lãi chậm nộp bảo hiểm 4 tỷ đồng. Kéo theo đó khoản lỗ khác gấp đôi so với năm trước, lên mức 10 tỷ đồng. Kết quả, Công ty thua lỗ ròng 10 tỷ đồng trong quý II/2021 (cùng kỳ có lãi 3 tỷ đồng), cũng là quý thứ hai liên tiếp. 

Licogi thua lỗ hai quý liên tiếp
Licogi thua lỗ hai quý liên tiếp.

Theo giải trình của LIC, kết quả đi xuống chủ yếu do doanh thu và lợi nhuận của một số đơn vị như Công ty CP Cơ khí Đông Anh, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Licogi 2,… giảm so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, LIC lỗ ròng 30 tỷ đồng (nửa đầu năm 2020 lỗ 33 tỷ đồng). Lỗ lũy kế tính đến 30/06/2021 là 598 tỷ đồng. Tính tới hết tháng 6, tổng tài sản của LIC là 4.494 tỷ đồng.

Linh An

 

Tin liên quan