Lãnh đạo doanh nghiệp bị hoãn xuất cảnh vì... chây ì nợ thuế

DNHN - Mặc dù đã bị áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế theo Luật Quản lý thuế, bị dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất - nhập khẩu nhưng các doanh nghiệp vẫn chây ì...

Công ty TNHH sản xuất bật lửa Cherry Year Việt Nam; Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hồ Đức Minh và Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hải Việt là 3 doanh nghiệp nợ thuế tương ứng từ những năm 2013 và 2012, đến nay vẫn chây ì không chịu hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Ngành Thuế cần tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan xử lý dứt điểm các trường hợp doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế, đặc biệt không cho phép doanh nghiệp hoãn hoặc xóa nợ thuế nhiều sẽ tạo tiền lệ cho các doanh nghiệp có xu hướng nợ thuế để xin được xóa nợ

Ngành Thuế cần tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xử lý dứt điểm các trường hợp doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế, đặc biệt không cho phép doanh nghiệp hoãn hoặc xóa nợ thuế nhiều sẽ tạo tiền lệ cho các doanh nghiệp có xu hướng nợ thuế để xin được xóa nợ (Ảnh: minh họa)

Cụ thể, Công ty TNHH sản xuất bật lửa Cherry Year Việt Nam (Khu chế xuất và Khu công nghiệp Linh Trung 3, Trảng Bàng) nợ số thuế trên 3,9 tỷ đồng từ năm 2013. Mới đây, lãnh đạo Cục Hải quan Tây Ninh đã ký ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật (là người Trung Quốc) của Công ty này. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh trong vòng 1 năm kể từ ngày 18/2/2021.

Đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hồ Đức Minh là bà Giám đốc N.T.P nợ thuế gần 113 triệu đồng từ năm 2012 và bà T.T.H.T, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hải Việt với số tiền nợ thuế 45 triệu đồng từ năm 2012 cũng bị tạm hoãn xuất cảnh. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 5/2/2021 đến khi những doanh nghiệp này hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Cả ba người đại diện theo pháp luật của 03 doanh nghiệp này cùng bị tạm hoãn xuất cảnh vì lý đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Được biết, cả 03 trường hợp nợ thuế nêu trên, cơ quan Hải quan đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế theo Luật Quản lý thuế. Thậm chí đã áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất - nhập khẩu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, 03 doanh nghiệp vẫn chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ thuế cho nhà nước.

Hà An

Tin liên quan