Lâm Đồng: Pháp lý minh bạch cụm dân cư Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm do Khải Hưng Corp phân phối

DNHN - Khải Hưng Corp đã chính thức lên tiếng về các vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến tính pháp lý của khu dân cư Sun Valley. Theo đó, Khải Hưng Corp là đơn vị tư vấn và hợp tác môi giới bất động sản, phát triển bất động sản với các cá nhân ở tỉnh Lâm Đồng

Về việc thực hiện đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

Theo quy định quản lý tại địa phương, các hộ dân thảo luận, thống nhất liên hệ đến các cơ quan chức năng lần lượt thực hiện theo Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 1/7/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt đề án phát triển đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, quyết định này nêu rõ:

– Tại mục I Điều 1:“Mục tiêu của đề án: …gắn kết mạng lưới giao thông của các xã, thôn, xóm …; góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, tạo việc làm cho người dân … phát triển giao thông nông thôn phải trở thành phong trào quần chúng rộng lớn, mang tính xã hội cao.

– Tại mục II.3 Điều 1: “Phân cấp đầu tư: … các đường trong thôn, xóm: thực hiện theo phương thức “nhân dân làm công trình – nhà nước hỗ trợ vật tư”.

– Tại mục III Điều 1: “Giải pháp, chính sách thực hiện…” có nêu rõ và hướng dẫn cụ thể về “1. Cơ chế thực hiện”,”2. Cấp quyết định đầu tư và chủ đầu tư”, “3. Quy trình thực hiện”, “5. Giải pháp huy động vốn: d) Huy động từ cộng đồng, đóng góp tự nguyện và tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân…”

Từ các cơ sở pháp lý trên, Khải Hưng Corp đã cùng đồng hành với các hộ dân có đất tại thôn 5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm thống nhất chung sức đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tại khu vực, góp phần xây dựng nông thôn mới theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Một phần văn bản trả lời của UBND huyện Bảo Lâm
Một phần văn bản trả lời của UBND huyện Bảo Lâm. 

 Về lịch sử hình thành và tổng thể khu đất

Tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bảo Lâm thì toàn bộ vị trí khu đất thuộc quy hoạch: Đất ở nông thôn (ONT). Trên cơ sở đó, các hộ dân trong khu vực thực hiện các thủ tục hiến đất làm đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật (dựa trên tinh thần các nội dung văn bản số 7093/UBND –ĐC ngày 26/12/2014 và Quyết định số 1429/QĐ-UBND ban hành ngày 1/7/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng) và đều đã được UBND huyện Bảo Lâm ban hành Quyết định thu hồi đất, thực hiện các hồ sơ tách thửa theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các hộ dân đã thực hiện đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Khu đất này được các chủ đất thực hiện theo chủ trương Đề án đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 (theo Quyết định số 1429/QĐ-UBND do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 1/7/2011) và Văn bản số 7093/UBND-ĐC về việc hiến đất để tạo mặt bằng xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng khác tại các địa phương do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 26/12/2014, cùng Quyết định số 33 ký ngày 14/6/2015 của UBND tỉnh lâm đồng ban hành về “diện tích tối thiểu tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh” .

Và mới đây nhất là Quyết định 62/QĐ-TTg “Công nhận thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019” do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký ban hành ngày 15/1/2021. 

(Ảnh: Mặt bằng phân lô dự án Sun Valley) 

Việc xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ:

– Trên cơ sở các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp có công nhận chức năng sử dụng đất là “Đất ở nông thôn”, các hộ gia đình cá nhân tiến hành xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên cơ sở quy định tại điểm k Khoản 2 Điều 89, Luật Xây dựng: “ Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;”

Với vai trò là đơn vị tư vấn phát triển và môi giới bất động sản, Công ty chúng tôi đã kiểm tra và tham khảo ý kiến của các Cơ quan nhà nước rất kỹ về quy hoạch và tính pháp lý của những lô đất trong khu vực này. Chúng tôi xin khẳng định như sau:

 • Toàn bộ khu vực thuộc Sun Valley là đất thuộc quy hoạch đất ở và hiện tại đều là đất thổ cư 100% và đã được chuyển đổi đất ở hoàn toàn trước khi đưa chuyển nhượng cho khách hàng.

  Toàn bộ các thửa đất nói trên là đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân tại thôn 5, xã Lộc Quảng; toàn bộ khu vực thuộc quy hoạch đất ở và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước (các hộ dân đã đóng tiền chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở và có đầy đủ giấy tờ xác nhận việc này).

  Về việc hiến đất mở đường nông thôn đều được các chủ đất tuân thủ theo đúng trình tự và theo quy định của pháp luật, quy định cụ thể của địa phương.

 • Khải Hưng Corp Khẳng định 

  + Công ty chúng tôi đóng vai trò tư vấn phát triển và đồng hành cùng  với các hộ dân thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng đường lối phát triển Nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân, cùng đồng hành với chính quyền, người dân để thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới.

  + Khải Hưng chỉ là đơn vị phát triển và hợp tác môi giới.

  + Khải Hưng chỉ môi giới những mảnh đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng.

  + Khải Hưng chỉ môi giới đất thổ cư

  + Những căn nhà xây là do các cá nhân tự xây dựng theo các quy định chung của pháp luật và chính quyền địa phương.

  Vì thế, các thông tin đề cập đến khu đất tại thôn 5, xã Lộc Quảng và Công ty Khải Hưng Corp là chưa khách quan và chưa đúng với thực tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp. 

 • Thế Hiệp - Minh Hải

Tin liên quan