Lãi ròng của Xây lắp Thừa Thiên Huế chỉ đạt hơn 21 tỷ đồng

DNHN - Theo báo cáo tài chính quý II/2021, lãi ròng của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế chỉ đạt hơn 21 tỷ đồng, xấp xỉ so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin từ BCTC hợp nhất quý II/2021, doanh thu thuần của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB/HoSE) đạt hơn 147 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 22% lên 25%.

Trong kỳ, khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết đem về hơn 11 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại gấp 2.8 lần, lên mức gần 20 tỷ đồng. 

Lãi ròng của Xây lắp Thừa Thiên Huế chỉ đạt hơn 21 tỷ đồng
Lãi ròng của Xây lắp Thừa Thiên Huế chỉ đạt hơn 21 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2021, lãi ròng của HUB chỉ đạt hơn 21 tỷ đồng, xấp xỉ so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, sau 6 tháng kinh doanh, HUB đã thực hiện được 41% chỉ tiêu doanh thu và 61% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối quý II năm nay, tổng tài sản của Công ty ghi nhận hơn 766 tỷ đồng, tương đương so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền gấp 2,2 lần, lên gần 92 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 13%, xuống còn 89 tỷ đồng.

Hết tháng 6/2021, nợ phải trả của HUB tăng nhẹ so với hồi đầu năm, ghi nhận 310,6 tỷ đồng. Khoản vay nợ tài chính ngắn hạn đã giảm từ 37 tỷ đồng xuống còn 7,7 tỷ đồng.

Linh An

Tin liên quan