Kịp thời đồng hành với doanh nghiệp chế xuất

DNHN - Tổng cục Hải quan đã có nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, như với doanh nghiệp chế xuất chưa thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát thì chủ động làm việc tại trụ sở doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân, đánh giá, dự kiến thời gian đáp ứng.

Trước đó, theo phản ánh của một số Cục Hải quan các tỉnh, thực tế kiểm tra tại doanh nghiệp chế xuất thì việc xây dựng hàng rào của các doanh nghiệp có nhiều loại, nhiều chất liệu và chiều cao khác nhau, song, doanh nghiệp gặp khó vì vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể tiêu chí về “hàng rào cứng”. Việc trang bị camera giám sát tại tất cả các vị trí lưu giữ hàng hóa là không khả thi, cần thiết phải có hướng dẫn cụ thể về các vị trí yêu cầu lắp đặt camera giám sát.

Kịp thời đồng hành với doanh nghiệp chế xuất
Kịp thời đồng hành với doanh nghiệp chế xuất.

Ngoài ra, nhiều đơn vị cũng quan ngại về tính bảo mật, cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hình ảnh camera với cơ quan hải quan. Nhiều trường hợp doanh nghiệp chế xuất có địa chỉ nhà xưởng ở nhiều khu khác nhau, cách biệt nhau. Các nhà xưởng đều có hoạt động sản xuất, hoạt động lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của doanh nghiệp, không tách bạch ra khu dành riêng cho sản xuất, khu lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của doanh nghiệp.

Trước tình hình này, Tổng cục Hải quan đã có nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, như với doanh nghiệp chế xuất chưa thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát thì chủ động làm việc tại trụ sở doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân, đánh giá, dự kiến thời gian đáp ứng, lập biên bản làm việc với doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp chế xuất đã kiểm tra nhưng chưa đáp ứng thì đánh giá khả năng đáp ứng, đôn đốc doanh nghiệp chế xuất tiếp tục hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát.

Sau hơn 1 năm với rất nhiều nỗ lực tuyên truyền, hướng dẫn xử lý các vướng mắc trong việc triển khai Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, hải quan các tỉnh, thành phố đã hoàn thành kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất. Theo Cục Hải quan Hà Nội - đơn vị đang quản lý 206 doanh nghiệp chế xuất; đã có 201 doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP; chỉ có 5 doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện là do đã dừng hoạt động hoặc xin chuyển đổi sang doanh nghiệp thường.

PV

 

Bài liên quan