Kiên Giang: Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

DNHN - Sáng 24/02, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2000 - 2020.

Qua 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, độ thị văn minh”, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo phong trào các cấp quan tâm, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo gắn với công tác tuyên truyền, cụ thể hóa việc xét tặng các danh hiệu văn hóa theo hướng nâng cao các tiêu chí đi vào thực chất. Phong trào thực sự đã đi vào đời sống của Nhân dân và phát triển mạnh mẽ, nhiều nội dung hoạt động của phong trào được lồng ghép, kếp hợp sâu rộng trong xã hội.

Khía cạnh văn hóa, môi trường được chú trọng hơn trong các phong trào thi đua chung của đất nước; nhiều điểm sáng, mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay được hình thành khắc nơi. Nhiều tấm gương điển hình trong văn hóa ứng xử ở các lĩnh vực được lan tỏa và nhân rộng. Chương trình khuyến học trong nhân dân đã khơi dậy mạnh mẽ phong trào xã hội học tập, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học; giảm tình trạng vi phạm pháp luật, hạn chế tệ nạn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; các chính sách xã hội được quan tâm và giải quyết kịp thời, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng đã huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đảm bảo an ninh, trật tự; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực tự cường làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng động khu dân cư; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo nền tảng tư tưởng vững chắc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu chính Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu chính Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung khẳng định, để phát huy kết quả đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế, có giải pháp khắc phục, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới; Hội nghị tổng kết hôm nay, có rất nhiều ý nghĩa, là dịp để chúng ta đánh giá, nhìn nhận quá trình thực hiện, qua đó có biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào, xác định những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay để đáp ứng rộng rãi; có giải pháp, phương hướng, mục tiêu hiệu quả, phù hợp để phong trào ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới.Hội nghị càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức bởi dịch Covid-19, nhất là đời sống của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Do đó, thông qua Hội nghị, yêu cầu các quý đại biểu, đặc biệt là các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp hãy phát huy cao tinh thần trách nhiệm; đóng góp những ý kiến hay để Phong trào thực sự được tiếp thêm sức mạnh, có sự lan tỏa vào đời sống tinh thần của quần chúng Nhân dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, thực hiện nội dung phong trào về đoàn kết giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo” đã được lãnh đạo tỉnh tập trung các nguồn lực, thực hiện nhiều chính sách, giải pháp xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội.

Chất lượng nguồn lao động trên toàn tỉnh được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, tỷ lệ đào tạo nghề đạt 50%, lao động sau đào tạo có việc làm đạt 84%. Số hộ khá giàu tăng nhanh, số hộ nghèo giảm còn 1,69%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nhất là người nghèo, người khó khăn; đến nay, toàn tỉnh đã có 01 Trung tâm Văn hóa tỉnh, 14/15 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện, thành phố đạt 93,3%; có 105/145 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao được đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng đạt 72,4%; có 940/957 ấp, khu phố có nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc của ấp, khu phố; có 01 Thư viện tỉnh, 13/15 huyện, thành phố có Thư viện phục vụ đọc sách tại chỗ; 100 phòng, điểm đọc sách tại xã, ấp, tủ sách gia đình, các chùa Khmer với gần 200.000 bản sách; 02 Bản tàng (01 của Nhà nước và 01 của tư nhân); 01 rạp chiếu phim; 01 Nhà Thi đấu đa năng tỉnh; 01 Sân vận động tỉnh…

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả, có tác động lan tỏa sâu rộng trong công nhân, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trên tất cả các lĩnh vực ngành, nghề. Tạo cơ hội lao động giỏi, lao động sáng tạo nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, tay nghề, tác phong công nghiệp, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (giai đoạn 2014 - 2018, toàn tỉnh có gần 50.000 đề tài, sáng kiến được các cấp, các ngành công nhận và áp dụng vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp)…

Qua các phát biểu đóng góp ý kiến của đại biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giải trình những thắc mắc của các đại biểu nhằm làm sáng tỏa những thắc mắc của đại biểu quan tâm. Qua đó, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu các ý kiến và sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp nhằm hoàn chỉnh báo cáo tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung thay mặt Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung thay mặt Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2000 - 2020.

Nhằm tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong 20 năm qua, thời gian tới yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương lưu ý thêm một số nội dung như sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể tiếp tục tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức đầy đủ về vị trí, mục đích, ý nghĩa của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tiếp tục đây là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhất là trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng.

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác.

Thứ ba, tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với các phong trào thi đua yêu nước khác, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh.

Thứ tư, thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng việc đánh giá, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa, nhất là việc bình xét và công nhận “Gia đình văn hóa” theo đúng quy định để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, phản ánh đúng thực tế, tránh tình trạng bệnh thành tích.

Thứ năm, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cơ sở ưu tiên đảm bảo kinh phí, nguồn lực hơn nữa cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Phong trào. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của phong trào.

Trần Hà

Tin liên quan