Kiên Giang nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025

14:00 27/08/2021

Giai đoạn 2021 - 2025, các chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Kiên Giang tập trung thu hút các dự án phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá quy mô lớn, chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao, xanh, sạch, hữu cơ hướng tới kết hợp du lịch nông nghiệp nông thôn; ứng dụng khoa học công nghệ nuôi trồng thủy sản; phát triển sản phẩm chủ lực, đặc sản (OCOP) theo hướng hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững.

Tăng cường thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, chế tạo sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông thủy sản, công nghiệp sử dụng nhiều lao động sản xuất cho xuất khẩu,công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường; các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phát triển công nghiệp năng lượng; đường giao thông liên vùng, liên tỉnh. Thu hút dự án phát triển các trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại; tổ hợp khu vui chơi, giải trí chất lượng cao. Kêu gọi đầu tư vào các ngành dịch vụ như: Du lịch, viễn thông, công nghệ thông tin, logictis,... Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào hoạt động thương mại khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Cửa khẩu quốc gia Giang Thành gắn kết với phát triển thương mại ở thành phố Phú Quốc, trung tâm đô thị tại huyện Kiên Lương và thành phố Rạch Giá. Đầu tư dịch vụ vận tải, kho bãi chuyên nghiệp, các dịch vụ trọn gói phục vụ giao thông vận tải đường bộ, đường biển, đường hàng không... Tập trung kêu gọi đầu tư phát triển các lĩnh vực: Nuôi trồng thủy hải sản, đặc biệt là nuôi biển; đánh bắt và chế biến hải sản; phát triển du lịch và dịch vụ biển; các cảng biển trọng điểm tại Rạch Giá, Phú Quốc, Kiên Lương, Hà Tiên, Kiên Hải.

Sản phẩm đjat chứng nhận
Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của tỉnh Kiên Giang.

Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; tập trung thu hút các tập đoàn lớn, nhà đầu tư có tiềm lực trên các lĩnh vực gồm: Nông nghiệp toàn diện, công nghiệp có lợi thế, dịch vụ, kinh tế biển,... đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Giai đoạn 2021 - 2025, chương trình đề ra 8 nội dung thực hiện: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường và xu hướng đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ xúc tiến đầu tư; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; hợp tác về xúc tiến đầu tư.

Tỉnh Kiên Giang tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạc đầu tư công trung hạn và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu thu hút 40 - 50 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 60 - 100 triệu USD. Tỉnh phấn đấu năm 2021, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn đạt 48.000 tỷ đồng. Tỉnh phát huy lợi thế là một trong 4 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tranh thủ cơ chế chính sách, nguồn lực phân bổ của Trung ương đầu tư có hiệu quả để tạo hiệu ứng lan tỏa và thu thút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh, bảo đảm phát triển bền vững. Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị hữu quan nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư, ưu tiên mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, uy tín. Tỉnh tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư kết hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức tại các thị trường truyền thống của Việt Nam như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Mỹ… và các đối tác là thành viên của Hiệp định CPTPP, EVFTA. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư và những ấn phẩm, tài liệu phục vụ xúc tiến đầu tư. Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội đầu tư, kết nối các hoạt động xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại và du lịch, tham gia chương trình xúc tiến đầu tư ở các thị trường trọng điểm.

Tiếp đó, tỉnh định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh (ít nhất 02 lần/năm) nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như tạo sự gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và doanh nghiệp. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư theo chuyên đề với các cơ quan đại diện ngoại giao trong và ngoài nước để quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh theo phương thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, quan tâm đến công tác xúc tiến đầu tư liên vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm để tạo sự kết nối giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước với các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Để thực hiện các nội dung của Chương trình giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đề ra các giải pháp thực hiện: Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; tuyên truyền, quảng bá nhằm giới thiệu, trao đổi, mời gọi đầu tư; nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư. 

Trần Hà

Bài liên quan