Kiểm tra mức tiền được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

DNHN - Để biết mức tiền hỗ trợ được nhận theo Nghị quyết 116, người lao động có thể căn cứ vào thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp được thể hiện trong VssID.

VssID là ứng dụng bảo hiểm xã hội số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Rất nhiều tiện ích liên quan đến các chế độ bảo hiểm, gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế, đã được tích hợp trên ứng dụng này.

Để biết mức tiền hỗ trợ được nhận theo Nghị quyết 116, người lao động có thể căn cứ vào thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp được thể hiện trong VssID.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VssID (nếu chưa có tài khoản, bạn phải đăng ký tài khoản).

Bước 2: Bấm vào phần “Quá trình tham gia”.

Cách kiểm tra mức tiền được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp-1

 

Bước 3: Bấm vào mục “BHTN” (tức bảo hiểm thất nghiệp).

Tại đây sẽ hiển thị thông tin thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Cách kiểm tra mức tiền được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp-2

 

Như trường hợp của người lao động trên là 2 năm 6 tháng. Tương đương 30 tháng

Mức hưởng tiền hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết 116 như sau:

Cách kiểm tra mức tiền được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp-3

 

Đối chiếu với bảng trên, người lao động này được hưởng ở mức 4, tức là 2,1 triệu đồng.

Ai đi làm công ty cũng đều được nhận tiền hỗ trợ?

Nghị quyết 116 quy định rõ 2 đối tượng người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, gồm:

Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30.9.2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên). Tức là, tất cả người lao động đang đi làm, có hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp đều được hưởng khoản trợ cấp này. Trường hợp tham gia bảo hiểm thất nghiệp một vài tháng (dưới 12 tháng) cũng đều nhận được hỗ trợ ở mức 1, tức 1,8 triệu đồng/người.

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do nghỉ việc (chấm dứt hợp đồng) trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2020 đến hết ngày 30.9.2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu. Tức là, người lao động đã nghỉ việc từ đầu năm 2020 đến 30.9.2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ.

PV

Tin liên quan