Khắc phục tồn tại, hạn chế trong Luật Kinh doanh bất động sản

23:20 19/06/2023

Sáng 19/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Sau đó, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án luật này.

Ảnh minh họa
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày Tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) . Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Về Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, sau gần 8 năm triển khai thực hiện, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được thì pháp luật về kinh doanh bất động sản cũng đã xuất hiện những tồn tại, hạn chế cần được sửa đổi bổ sung.

Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế sau 8 năm thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, khắc phục sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định của Luật này với các luật khác có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, việc xây dựng dự án luật luôn bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW và các nghị quyết, văn bản khác có liên quan của Chính phủ để thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý và phát triển thị trường bất động sản; đảm bảo kế thừa, sự ổn định của hệ thống pháp luật; sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chính sách, pháp luật đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Dự án luật được xây dựng trên quan điểm giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến bất động sản như đất đai, đầu tư, tài chính, tín dụng. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm soát, giám sát việc thực hiện, đảm bảo quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương về thị trường bất động sản; hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh; đảm bảo vận hành các quan hệ về kinh doanh bất động sản theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cho ý kiến tại phiên thảo luận tổ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định cơ cấu lại thị trường bất động sản. Dự án Luật phải thể chế hóa được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thị trường bất động sản.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần cơ cấu lại thị trường bất động sản vì hiện nay các phân khúc của thị trường không hợp lý. Bởi trong phạm vi toàn quốc, cũng như từng địa phương, phân khúc nhà ở, chung cư cao cấp quá nhiều, phân khúc trung cấp và bình dân rất thiếu, còn nhà ở xã hội bây giờ mới coi trọng, chưa có nhiều chính sách đột phá. "Do vậy, phải xem xét việc Nhà nước điều tiết thế nào, tính toán các phân khúc cho phù hợp với thị trường và nhu cầu của xã hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

T.H