Hưng Yên phát triển mạnh mô hình chăn nuôi VietGahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn mới

DNHN - Hưng Yên đã đẩy các đề án, nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe người chăn nuôi và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

Tỉnh Hưng Yên đã và đang đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học giảm thiểu nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, giảm hao hụt trong qua trình chăn nuôi, tăng hiệu quả sản xuất, với mô hình áp dụng quy trình VietGap mang lại cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh những lợi ích được ngành chuyên môn đánh giá thực tế.

Ngành chăn nuôi đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là vấn đề dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Với việc đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học,an toàn dịch bệnh, ngành chăn nuôi của tỉnh Hưng Yên đã vượt qua được những khó khăn, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần giảm ô nhiễm trong chăn nuôi và đem đến cho người tiêu dùng nguồn thực phẩm bảo đảm an toàn, chất lượng. Điều đáng nói là có nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, mô hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác… đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững. 

Các mô hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã đầu tư theo hệ thống khép kín, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào quá trình chăn nuôi. Ảnh: Internet
Các mô hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã đầu tư theo hệ thống khép kín, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào quá trình chăn nuôi. Ảnh: Internet.

Các mô hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã đầu tư theo hệ thống khép kín, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào quá trình chăn nuôi. Theo tổng hợp của phòng Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và PTNT, trên địa bàn tỉnh đang có hơn 11 nghìn hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Hiện đang có khoảng 30% số trang trại chăn nuôi và khoảng 15% số hộ chăn nuôi áp dụng quy trình chăn nuôi Vietgahp vào sản xuất. Ngày 22.6.2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT có quyết định số 2509/QĐ-BNN-CN về việc ban hành quy chế chứng nhận và quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn, gà an toàn trong nông hộ (VietGap nông hộ). Ngoài ra, ngành chức năng có hướng dẫn quy trình chăn nuôi bò nông hộ an toàn sinh học; quy tình chăn nuôi an toàn sinh học đối với trang trại (VietGap trang trại). Trên thực tế, quy trình chăn nuôi VietGap là tổng hợp những nguyên tắc, trình tự hướng dẫn nhằm bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe người chăn nuôi và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Khi thực hành chăn nuôi tốt, người chăn nuôi sẽ phải áp dụng đồng bộ các biện pháp từ khâu chuẩn bị chuồng trại, chuẩn bị con giống, sử dụng thức ăn chăn nuôi, vệ sinh thú y, xuất bán, quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, ghi chép và lưu trữ hồ sơ chăn nuôi.

Để phát triển bền vững, Hưng Yên đã đẩy các đề án, nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang có hàng nghìn hộ đang áp dụng chăn nuôi, sản xuất theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Phát triển chăn nuôi hàng hóa theo hướng CNH – HĐH, từng bước chuyển chăn nuôi từ ngành sản xuất sang ngành kinh tế, khuyến khích phát triển chăn nuôi công nghiệp quy mô tập trung xa khu dân cư và chăn nuôi VietGap theo hướng giảm tỷ trọng chăn nuôi lợn, tăng tỷ trọng chăn nuôi gia cầm, trâu bò, trên cơ sở phát triển các ngành hàng chủ lực gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) như chăn nuôi bò thịt năng suất chất lượng cao, chăn nuôi gà Đông Tảo, Đông tảo lai, lợn siêu nạc theo chuỗi ngành hàng đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

Hưng Yên đã đẩy các đề án, nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả. Ảnh: Internet
Hưng Yên đã đẩy các đề án, nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả. Ảnh: Internet.

Với mục tiêu tỉnh Hưng Yên phấn đấu cơ cấu nghành chăn nuôi lợn 53%, chăn nuôi gia cầm 40%, chăn nuôi trâu bò 7%, tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp 59 – 60 % Tỷ trọng chăn nuôi tập trung, chăn nuôi nông hộ 30% -70%, tỷ trọng chăn nuôi an toàn sinh học ( VietGap) đạt từ 55% - 80%. Xây dựng được 10% - 15% số trang trại an toàn dịch bệnh, cúm gia cầm, tai xanh và dịch tả lợn châu Phi. Hỗ trợ xây dựng và đánh giá chứng nhận mỗi năm 50 -70 trang trại, cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Vietgahp, phấn đấu di dời từ 10 – 20 trang trại trong khu dân cư ra vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Không chỉ trong chăn nuôi mà hầu hết các lĩnh vực trong ngành nông nghiệp tại Hưng Yên đã phát triển các mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học. Để mang lại hiệu quả, tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện để người dân tham gia các HTX, Tổ hợp tác, làm vệ tinh cho doanh nghiệp thông qua HTX.

Theo Liên minh HTX tỉnh, Hưng Yên hiện có 197 HTX lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trong đó, 80% các HTX này đã thực chăn nuôi sạch, chú trọng bảo vệ môi trường để mang lại giá trị kinh tế. Tiêu biểu như HTX nuôi trồng thủy sản xã Hạ Lễ huyện Ân Thi, HTX dịch vụ nông nghiệp Xuân Quan huyện Văn Giang, HTX Nhãn lồng Nễ Châu thành phố Hưng Yên...

Song song với những hiệu quả mang lại về kinh tế, môi trường, sức khỏe, sản xuất theo hướng an toàn sinh học,an toàn dịch bệnh hiện nay cũng gặp một số khó khăn nhất định như: Chi phí đầu tư cao cho xây dựng chuồng trại, điều kiện chăn nuôi; con giống; thức ăn; vắc-xin; quy trình kỹ thuật... Do đó, rất cần sự vào cuộc của ngành chuyên môn, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người chăn nuôi, từ đó thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững.

PV

Tin liên quan