Hoạt động xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh khởi sắc dịp đầu năm

22:01 01/03/2024

Với mục tiêu phục vụ doanh nghiệp, Hải quan Hà Tĩnh đang nỗ lực tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Từ đầu năm 2024, các đơn vị hải quan đã chú trọng và quyết liệt trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 các cấp, ngành, đồng thời tự chủ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách có hiệu quả. Trong đó, công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, thực hiện hải quan số và hải quan thông minh được đẩy mạnh; luôn lắng nghe và thấu hiểu với khó khăn của doanh nghiệp và người dân; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để hướng dẫn giải quyết nhiều vướng mắc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Hải quan Hà Tĩnh đang kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh quan tâm và đẩy nhanh tiến độ bổ sung quy hoạch cửa khẩu, cấp đất xây dựng trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Đồng thời, họ cũng kiến nghị Tổng cục Hải quan quan tâm và bố trí nguồn nhân lực ở cấp cục, cấp chi cục để đảm bảo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa, kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn một cách hiệu quả.

Hoạt động xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh khởi sắc dịp đầu năm
Hoạt động xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh khởi sắc dịp đầu năm.

Ngoài ra, Hải quan Hà Tĩnh cũng tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức theo hướng chuyên sâu, và kiên quyết xử lý hành vi sai phạm trong đội ngũ công chức hải quan, quyết tâm phục vụ tốt nhất cộng đồng doanh nghiệp để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Hải quan Hà Tĩnh đã không chỉ duy trì quân số trực tại các cửa khẩu để hỗ trợ làm thủ tục hải quan, mà còn bố trí cán bộ công chức nhằm giải quyết vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng. Họ cũng tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát hàng hóa ra vào các cửa khẩu.

Tính đến thời điểm này, các đơn vị thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục 1.992 bộ tờ khai với kim ngạch đạt 799,4 triệu USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 334,1 triệu USD, tăng 16,8%; kim ngạch nhập khẩu đạt 465,3 triệu USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Chỉ tính riêng từ 16/1 đến 15/2, giai đoạn kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hải quan Hà Tĩnh đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục 1.203 bộ tờ khai, với kim ngạch xuất nhập khẩu lên tới 575 triệu USD, mang lại số thu cho ngân sách nhà nước là 861,88 tỷ đồng.

P.V (t/h)