Hoàn thiện Đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

22:10 28/03/2022

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 1899/VPCP-CN ngày 28/3/2022, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện Đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Ảnh minh họa
Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện Đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt. (Ảnh minh họa)

Theo nội dung công văn, Bộ Giao thông Vận tải cần phải thống nhất với các bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước khi trình Thủ tướng Chính phủ Đề án trên.

Mạng lưới đường sắt quốc gia Việt Nam được xây dựng và khai thác hơn một thế kỷ. Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư bao gồm cả đất gắn với kết cấu hạ tầng đường sắt được chia thành 2 loại: Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trực tiếp liên quan đến chạy tàu và tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia không trực tiếp liên quan đến chạy tàu.

Việc xây dựng Đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư là thực sự cần thiết nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật đối với việc quản lý, sử dụng khối tài sản này; xác định rõ chủ thể quản lý, khai thác, sử dụng khối tài sản này và tổ chức thực hiện để quản lý, khai thác hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, tại văn bản 908/VPCP-CN nêu rõ: Trong thời gian Đề án chưa được phê duyệt, Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư; chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam duy trì hoạt động bảo trì thường xuyên, liên tục; bảo đảm hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác và hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật.

TH