Hòa Bình: tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về thuế, tín dụng và chuyển đổi số

09:13 03/04/2023

Tỉnh Hòa Bình hiện có 3.298 doanh nghiệp đang hoạt động. Các doanh nghiệp đã góp phần tích cực tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, doanh thu của doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định kinh tế - xã hội.

Từ nguồn vốn khôi phục và phát triển KT-XH, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã ổn định sản xuất, đóng góp quan trọng vào thu ngân sách trên địa bàn
Từ nguồn vốn khôi phục và phát triển KT-XH, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã ổn định sản xuất, đóng góp quan trọng vào thu ngân sách trên địa bàn.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời triển khai đã triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, cùng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, đặc biệt là hỗ trợ về thuế, tiền tệ, tín dụng và chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, tỉnh Hòa Bình rà soát, xác định nhu cầu và triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi. Đến cuối năm 2022, tỉnh Hòa Bình đã giải ngân cho vay được  trên 212,5 tỷ đồng với 3.416 lượt khách hàng vay vốn của 4/5 chương trình. Ngoài ra, tỉnh Hòa Bình đã tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, như Chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm thực hiện trong 2 năm 2022-2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại. Từ đó, các ngân hàng thương mại đã thực hiện đăng ký với Hội Sở chính về chỉ tiêu kế hoạch hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách Nhà nước 40.000 tỷ đồng. Đến ngày 30/9/2022, doanh số đã thực hiện hỗ trợ lãi suất là 26,45 tỷ đồng cho 7 khách hàng với số tiền là 17,6 triệu đồng. Các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hiện đã thực hiện miễn, giảm 54 tỷ đồng tiền lãi của dư nợ gốc 9.922 tỷ đồng đối với 82.411 khách hàng; cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ, thời hạn trả nợ cho 2.219 khách hàng với số tiền là 2.556 tỷ đồng; cho vay mới với lãi suất ưu đãi 5.714 tỷ đồng đối với 1.480 khách hàng. Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện gia hạn nợ cho 72 khách hàng với số tiền 2,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã thực hiện giải ngân được trên 5,2 tỷ đồng đối với 11 doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cùng với các giải pháp trên, tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và xây dựng bản đồ số về xúc tiến đầu tư. Qua đó, giúp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tra cứu, tìm hiểu nắm bắt các thông tin liên quan đến các lĩnh vực, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đồng thời phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Từ các giải pháp đó, các doanh nghiêp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từng bước phục hồi và phát triển, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định KT-XH. Đến nay, các doanh nghiệp đóng góp nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.302,8 tỷ đồng, chiếm 47% tổng thu ngân sách toàn tỉnh/.

Đức Phượng - VPĐD Hòa Bình