Hòa Bình: Chỉ số giá tiêu dùng của Quý III năm 2022 tăng 3,43% so với cùng kỳ năm 2021

09:35 24/11/2022

Theo Sở Tài chính Hòa Bình, trong Quý III năm 2022 nhìn chung chỉ số giá tiêu dùng (CPI) các mặt hàng đều tăng so với cùng kỳ năm 2021, chỉ duy nhất chỉ số giá vàng là giảm 0.62%.

Quý III năm 2022, hầu hết các mặt hàng lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đều tăng so với cùng kỳ năm 2021
Quý III năm 2022, hầu hết các mặt hàng lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể: Hàng ăn và  dịch vụ ăn uống tăng 3,34%; Đồ uống và thuốc lá tắng 3,33%; May mặc, mũ nón và  giày dép tăng 1,23%; nhà ở, chất đốt và VLXD tăng 1,9%; Thiết bị và đồ dùng gia  đình tăng nhẹ 1,51%; Thuốc và dịch vụ y tế ổn định; Giao thông tăng 10,41%; Văn  hóa giải trí tăng 4,07%; Hàng hóa dịch vụ khác tăng1,19%. Do vậy chỉ số giá tiêu  dùng bình quân của Quý III năm 2022 tăng 3,43% so cùng kỳ Quí III năm 2021. 

Nhằm bình ổn giá thị trường, trong quý III các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến cung cầu, thị trường giá cả, thực hiện các giải  pháp đảm bảo cân đối cung, cầu nhằm bình ổn giá thị trường. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá, đặc biệt phải được công bố, niêm yết công khai  dịch vụ theo quy định hiện hành và thực hiện theo giá niêm yết các dịch vụ. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác quản lý, điều hành  bình ổn giá cả thị trường tới Nhân dân trên địa bàn tỉnh để hạn chế những thông tin gây thất thiệt gây hoang mang cho người dân.

Trong Quý IV, các sở, ngành, địa phương của tỉnh Hòa Bình tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thị trường, cung cầu và giá cả thị trường  trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, đề xuất kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ  việc kê khai giá của doanh nghiệp, yếu tố hình thành giá và việc xác định giá  bán đối với mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, kê khai giá theo quy định. Tiếp tục đôn đốc, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, cá  nhân thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung. Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan thẩm định phương án bồi  thường GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh…

 Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?