Hòa Bình: 2 tháng đầu năm 2023, thành lập mới 40 doanh nghiệp

09:31 10/03/2023

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, trong hai tháng đầu năm 2023, các dự án, các doanh nghiệp triển khai đầu tư thuận lợi và sản xuất kinh doanh ổn định. Trên địa bàn tỉnh có 1 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Công ty CP Bigfa (KCN Lương Sơn) đẩy mạnh SX-KD, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đối tác.
Công ty CP Bigfa (KCN Lương Sơn) đẩy mạnh SX-KD, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đối tác..

Lũy kế đến cuối tháng 2/2023, toàn tỉnh có 728 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách đã được chấp thuận nhà đầu tư còn hiệu lực hoạt động; bao gồm 37 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 608 triệu USD và 691 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 183.482 tỷ đồng. Tính đến nay, tổng số dự án đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh là 105 dự án, trong đó có 24 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đăng ký 519,31 triệu USD và 81 dự án đầu tư trong nước, tổng số vốn đăng ký 15.773,5 tỷ đồng.

Đối với phát triển doanh nghiệp, trong tháng 2/2023, toàn tỉnh có 19 doanh nghiệp thành lập mới; lũy kế từ đầu năm có 40 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 409 tỷ đồng. Cũng trong 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 10 doanh nghiệp giải thể và 55 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình