Hòa Bình: 104 dự án đầu tư tại các khu công nghiệp

10:39 21/09/2022

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt mục tiêu: Phát triển công nghiệp thực sự trở thành động lực của nền kinh tế, phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm 54% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh…phấn đấu nâng tỷ lệ lấp đầy diện tích các khu công nghiệp trên 80%”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Để thực hiện mục tiêu trên, thời gian qua tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

Theo đó, từ năm 2014 đến tháng 8/2022, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã đạt những kết quả khả quan. Các khu công nghiệp thu hút 83 dự án đầu tư, trong đó 17 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và 66 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 303,263 triệu USD và 8.034,799 tỷ đồng. Nâng tổng số các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp của tỉnh đến tháng 08/2022 là 104 dự án, trong đó 26 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm 66,7% số dự án FDI toàn tỉnh) với tổng số vốn đăng ký là 514,78 triệu USD (chiếm 83,5% vốn đăng kỷ FDI toàn tỉnh) và 78 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký13.574,66 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn 2014-2022, các cụm công nghiệp trên đại bàn tỉnh Hòa Bình thu hút mới được 25 dự đầu tư, nâng tổng số các dự án thứ cấp đầu tư SX-KD tại các cụm công nghiệp lên 28 dự án với tổng diện tích cho thuê là 77,3614 ha; Tổng số vốn đăng ký khoảng 2.594,7 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp đã thu hút dự án thứ cấp đạt 56,8%.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình