Hà Tĩnh: Vốn huy động của ngân hàng giảm mạnh

DNHN - Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh ước đạt khoảng 86.875 tỷ đồng, giảm 0,63% so với cuối năm 2021.

Những tháng đầu năm 2022, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi, phát triển của nền kinh tế.

Do vậy, thay vì gửi ngân hàng như giai đoạn trước, hiện nay, các tổ chức và người dân đã chi nguồn tiền đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vốn huy động của ngân hàng giảm mạnh
Vốn huy động của ngân hàng giảm mạnh.

Đây được đánh giá là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm của nguồn vốn huy động tại các ngân hàng Hà Tĩnh thời gian gần đây.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tính đến cuối tháng 5/2022 ước đạt khoảng 86.875 tỷ đồng, giảm 0,63% so với cuối năm 2021.

Trong đó, nguồn vốn huy động trung, dài hạn chiếm khoảng 13,71%/tổng nguồn vốn huy động và nguồn vốn huy động ngắn hạn chiếm khoảng 86,29%/tổng nguồn vốn huy động.

PV

Bài liên quan