Hà Tĩnh: Tập đoàn TH đề xuất đầu tư 2 dự án chiến lược tạo đột phá cho huyện Vũ Quang trong phát triển kinh tế…

DNHN - Sau khi khảo sát thực tế, Tập đoàn TH đã đề xuất đầu tư 2 dự án mang tính chiến lược, tạo đột phá cho huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) trong phát triển kinh tế…

Sau khi khảo sát thực tế, Tập đoàn TH đã đề xuất đầu tư 2 dự án trên địa bàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đó là: Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đô thị nông nghiệp; Dự án trồng rừng, trồng cây ăn quả, trồng dược liệu dưới tán rừng kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm

Trước đề xuất nêu trên của Tập đoàn TH, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND huyện Vũ Quang, Vườn Quốc gia Vũ Quang về việc nghiên cứu các nội dung đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn TH và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đề xuất dự án đầu tư trong thời gian sớm nhất. Theo nhận định của lãnh đạo địa phương, nếu 2 dự án trên được triên khai thực hiện và đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Đồng thời, đem lại hiệu quả cao trong việc sử dụng nguồn tài nguyên đất, nước, để tạo điều kiện phát triển kinh tế cho địa phương... 

  Tập đoàn TH đề xuất với Hà Tĩnh để đầu tư 2 dự án mang tính chiến lược, tạo đột phá cho huyện Vũ Quang trong phát triển kinh tế...(Nguồn ảnh:BHT)

Theo đề xuất, Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đô thị nông nghiệp có quy mô dự kiến là 400 ha, trong đó: 300 ha ở khu vực Núi Nước Nậy, thuộc địa phận thôn 3, xã Thọ Điền (huyện vũ Quang) là nơi trồng cây ăn quả và trồng dược liệu tập trung; 100 ha được đầu tư tại khu vực bãi thải thuộc dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang ở địa bàn tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang với 2 hạng mục chính: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 55 ha (bao gồm: Khu trung tâm hành chính; khu nghiên cứu ứng dụng, đào tạo, chuyển giao công nghệ; khu đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu trưng bày giới thiệu sản phẩm; khu trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng cao; khu phụ trợ); Khu đô thị nông nghiệp với diện tích 45 ha.

Dự án trồng rừng, trồng cây ăn quả, trồng dược liệu dưới tán rừng kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Ngoài 200 ha tại xã Thọ Điền, Tập đoàn TH dự kiến sẽ mở rộng và phát triển thêm trên diện tích gần 25.000 ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất và rừng đặc dụng thuộc địa phận Vườn Quốc Gia Vũ Quang quản lý để trồng cây dược liệu dưới tán rừng, phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Dự án dự kiến sẽ trồng cây lấy gỗ lâu năm và cây ăn quả theo hướng lâm nghiệp để phát triển rừng như: macca, cacao, dỗi xanh, lim, lát... Một số loại dược liệu như: ba kích, trà hoa vàng, thất diệp nhất chi hoa... 

  Trước đó, vào ngày 22/1/2021, bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã có chuyến đi thực tế khảo sát đầu tư phát triển du lịch lòng hồ Ngàn Trươi, Vườn Quốc Gia Vũ Quang và trồng cây dược liệu dưới tán rừng trên địa bàn huện Vũ Quang (Nguồn ảnh: BHT)

Bệnh cạnh đó, nếu 2 dự án trên được chấp thuận đầu tư thì Tập đoàn TH sẽ phát triển hình thức du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và cung cấp các dịch vụ trải nghiệm nông trại, các hoạt động nông nghiệp thân thiện môi trường không rác thải, không ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Du lịch trang trại giáo dục cho các trường học trên địa bàn và các khu vực xung quanh.

Được biết, trước đó, vào ngày 22/1/2021, bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH cùng đoàn công tác đã có chuyến đi thực tế khảo sát đầu tư phát triển du lịch lòng hồ Ngàn Trươi, Vườn Quốc Gia Vũ Quang và trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Qua quá trình khảo sát, nghiên cứu thực tế, kết hợp với sự tư vấn của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế...nên Tập đoàn TH đã có văn bản chính thức gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đề xuất đầu tư xây dựng 2 dự án nêu trên.

Văn Cương

Tin liên quan