Hà Tĩnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021

DNHN - Đây là căn cứ để các địa phương của Hà Tĩnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh vừa có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP Hà Tĩnh. Chỉ tiêu sử dụng đất trong năm 2021 của TP Hà Tĩnh có tổng diện tích đất tự nhiên là 5.654,99 ha; trong đó, đất nông nghiệp 2.391,89 ha; đất phi nông nghiệp 3.152,17 ha và đất chưa sử dụng 110,93 ha. Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm là 310,99 ha đất nông nghiệp và 176,83 ha đất phi nông nghiệp.

Chuyển mục đích sử dụng đất có đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 310,99 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 88,59 ha. TP Hà Tĩnh có kế hoạch đưa 50,97 ha đất phi nông nghiệp chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2021. Đây là địa phương cuối cùng trong 13 huyện, thị, thành phố của Hà Tĩnh hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

Hà Tĩnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021
Hà Tĩnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021.

Việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hằng năm dựa trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất trong năm của các ngành, lĩnh vực, của các cấp, phù hợp với khả năng đầu tư, huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Đây là căn cứ để các địa phương của Hà Tĩnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước khi được UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định phê duyệt thì tất cả các hồ sơ về việc lập kế hoạch sử dụng đất đã được Sở TN&MT thẩm định.

Hiện, Sở TN&MT cũng đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ngọc Tình

Tin liên quan