Hà Tĩnh dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ về Chỉ số PAPI

DNHN - Hà Tĩnh xếp thứ nhất tại khu vực Bắc Trung bộ về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020.

Ngày 14/4, tại Hà Nội diễn ra hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020, do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam chủ trì tổ chức.

Theo công bố, Hà Tĩnh đạt 45,005 điểm, xếp thứ 5 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ nhất tại khu vực Bắc Trung bộ, tăng 11 bậc so với năm 2019. 

Hà Tĩnh dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ về Chỉ số PAPI
Hà Tĩnh dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ về Chỉ số PAPI.

Các nội dung Hà Tĩnh được đánh giá cao gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; quản trị điện tử.

Chỉ số PAPI gồm 8 chỉ số nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.

Ngọc Tình

Tin liên quan