Hà Nội tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố đạt 90,2%

23:55 22/11/2021

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, tính đến ngày 30/10/2021, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố đạt 90,2% (7.312.817 người); tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm xã hội trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 38,28% (1.868.404 người)...