Hà Nội chỉ đạo tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính

11:08 23/11/2023

TP Hà Nội đặt mục tiêu là rà soát và đơn giản hóa ít nhất 20% thủ tục hành chính theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Ngày 23/11, UBND TP Hà Nội đã phát đi Công văn số 3950/UBND - KSTTHC, tập trung chỉ đạo các đơn vị về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ. Các biện pháp nhằm mục tiêu giảm bớt gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tối ưu hóa quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được giao trước đó về việc ủy quyền thủ tục hành chính. Đồng thời, chú trọng rà soát và tham mưu về phân cấp thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, nhằm giảm tầng nấc và khâu trung gian, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho cộng đồng.

Hà Nội chỉ đạo tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính
Hà Nội chỉ đạo tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ hoàn thành theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND, kế hoạch rà soát và đánh giá thủ tục hành chính. Mục tiêu là rà soát và đơn giản hóa ít nhất 20% thủ tục hành chính theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Các đơn vị cần triển khai nhiệm vụ theo văn bản số 3279/UBND KSTTHC, đồng thời rà soát toàn bộ văn bản đã tham mưu cho UBND TP và Chủ tịch UBND TP theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao. Điều này nhằm đảm bảo việc tham mưu Chủ tịch UBND TP công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND TP.

Để đạt được kết quả nhanh chóng, UBND TP Hà Nội kêu gọi các đơn vị khẩn trương tham mưu và trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trước ngày 30/11/2023. Đồng thời, cần nghiên cứu tài liệu hướng dẫn và tổ chức cập nhật thường xuyên, công khai thủ tục hành chính nội bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Nhằm đảm bảo sự hiệu quả, UBND TP Hà Nội nhấn mạnh vai trò chủ trì rà soát và tham mưu Chủ tịch UBND TP trong việc công bố thủ tục hành chính. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ khi là đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ, nhằm đồng lòng đạt được mục tiêu của chương trình.

P.V (t/h)